Na terenie mazowieckiej gminy Gzy działa sześć jednostek OSP, ale tylko OSP w Gzach należy do KSRG (fot. Paweł Polimirski)
KSRG i białe plamy na mapie Polski
Blisko sto z prawie 2,5 tysiąca polskich gmin nie posiada jednostek włączonych do KSRG.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce jest łącznie 2479 gmin, z czego 1566 to gminy wiejskie, 608 to gminy miejsko-wiejskie, a 305 gminy miejskie (źródło: stat.gov.pl, stan na 6 lutego 2015 roku). ‒ Z analizy posiadanych informacji wynika, że w 98 gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich nie ma jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Należy jednak zaznaczyć, że w 50 z nich funkcjonują jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej. Z powyższego wynika, że gmin, w których nie ma jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG i w których nie funkcjonują jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP, jest w Polsce 48 (36 wiejskich, 11 miejskich i 1 miejsko-wiejska) ‒ mówi naczelnik Wydziału Planowania Operacyjnego i Analiz Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP st. bryg. Tadeusz Jopek, który przypomniał też, że od stycznia 2015 roku w systemie jest 4084 OSP.

Skąd te braki?
Powodów, dla których w 48 polskich gminach nie ma ani jednostki PSP, ani OSP KSRG jest kilka. Często problemem, przed jakim stoją ochotnicze straże pożarne aspirujące do włączenia do KSRG, jest niemożność spełnienia założonego standardu minimalnej liczby ratowników (12 osób) uprawnionych do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub osiągnięcia wymaganego poziomu wyszkolenia: naczelników (2), dowódców (2), kierowców konserwatorów sprzętu (3), z zakresu ratownictwa technicznego (4), z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (4, ale zgodnie z przyjętym standardem w zasadach organizacji ratownictwa medycznego w KSRG liczba przeszkolonych w OSP powinna docelowo wynosić 8 ratowników), z zakresu kierowania ruchem drogowym (4) i zabezpieczenia lądowania LPR (4).

/.../

Ponadto, jego zdaniem, należy nadmienić, że niekiedy przyczyną braku w gminie jednostki OSP z KSRG jest brak „chętnych” do działalności ratowniczej w ramach OSP, nieobecność strażaków w rejonie zamieszkania przez większą część doby spowodowaną zatrudnieniem w odległych miastach, mała gęstość zaludnienia (duży obszar stanowią jeziora, tereny zalesione itp.).Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 3/2015.
Obrazy
Na terenie mazowieckiej gminy Gzy działa sześć jednostek OSP, ale tylko OSP w Gzach należy do KSRG (fot. Paweł Polimirski)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry