2015-03-03 22:42:24
fot. KAL
Wyjątkowy jubileusz
Muzeum Ziemi Wieluńskiej było miejscem kameralnej uroczystości, podczas której uhonorowano wybitnego działacza społecznego.

Osiemdziesięciolecie urodzin oraz pięćdziesięciopięciolecie pracy naukowej świętował wybitny historyk, badacz dziejów polskiego pożarnictwa, regionalista, muzealnik, pedagog, samorządowiec i działacz społeczny prof. Stanisław Tadeusz Olejnik. Z tej okazji została otwarta specjalna wystawa ukazująca wieloletnią działalność Jubilata.

Uroczystość odbyła się w lutym w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Uczestniczyła w niej najbliższa rodzina, przyjaciele profesora oraz zaproszeni goście z kręgu administracji państwowej, samorządu terytorialnego, instytucji kultury, oświaty, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych.

/.../

W imieniu Zarządu Głównego ZOSP RP gratulacje i podziękowania za zasługi dla polskiego pożarnictwa, w tym dokumentowanie jego dziejów, a także życzenia zdrowia, dalszych sukcesów naukowo-badawczych i wszelkiej pomyślności, złożył profesorowi dr Krzysztof Adam Latocha, członek Komisji Historycznej ZG ZOSP RP i wiceprezes OSP w Rychłowicach. Jednocześnie profesorowi został wręczony okolicznościowy list gratulacyjny oraz pamiątkowa płaskorzeźba św. Floriana z wygrawerowanymi słowami podziękowań od Zarządu Głównego ZOSP RP.

/.../

Stanisław Tadeusz Olejnik urodził się 25 stycznia 1935 roku w Okalewie (pow. wieluński, woj. łódzkie), jako syn Stanisława i Apolonii. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał tytuł magistra historii (1960), stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (1972) i doktora habilitowanego (1996).

/.../

W 1972 roku Stanisław Tadeusz Olejnik rozpoczął społeczną służbę w ochronie przeciwpożarowej. W strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przez kilkanaście lat sprawował funkcje kierownicze.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 3/2015.

Obrazy
fot. KAL

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry