Wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek i pełniący obowiązki szefa Deutsche Jugendfeuerwehr Heinrich Scharf (fot. Paweł Polimirski)
Goście z Deutsche Jugendfeuerwehr
Coroczne seminarium dla opiekunów MDP z Polski i Niemiec odbędzie się w październiku – ustalono podczas wizyty gości z Deutsche Jugendfeuerwehr w Warszawie.

W połowie stycznia gościła w ZOSP RP delegacja Deutsche Jugendfeuerwehr (DJF), niemieckiej organizacji skupiającej młodzieżowe drużyny pożarnicze, z pełniącym obowiązki jej szefa Heinrichem Scharfem na czele. W jej skład wchodził również koordynator współpracy polsko-niemieckiej Andreas Huhn. Delegację 16 stycznia przywitali: wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek oraz dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Jerzy Maciak. Następnego dnia, reprezentujące Związek druhny: Teresa Tiszbierek, Leonarda Bogdan, Monika Karłowicz i Weronika Szulc spotkały się z przedstawicielami DJF. Podczas spotkania przedstawiono przebieg dotychczasowej współpracy pomiędzy Związkiem OSP RP oraz DJF a także zrealizowane wspólnie projekty w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży w oparciu o dane PNWM.

/.../

Omówiono również inne podejmowane przedsięwzięcia, jak szkolenie dla animatorów zorganizowane w 2011 roku w zakresie animacji językowej w Piekuszewie. W ubiegłym roku odbyła się też pierwsza polsko-niemiecka giełda kontaktów dla OSP i MDP w Chalinie (woj. wielkopolskie).

/.../

Monika Karłowicz zaprezentowała przykłady seminariów, jakie dotychczas odbyły się w Polsce. Pokazała zdjęcia z kolejnych spotkań, podczas których opiekunowie młodzieży wykonywali zadania, jakie później organizowali podopiecznym. Były też przykłady rozwiązywania konfliktów w grupie, obalania stereotypów i animacji językowych.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2015.Obrazy
Wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek i pełniący obowiązki szefa Deutsche Jugendfeuerwehr Heinrich Scharf (fot. Paweł Polimirski)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry