fot. Dorota Pardecka
344 samochody w 9 lat
Rozmowa Doroty Pardeckiej z Krystianem Szczepańskim, zastępcą prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Współpraca Związku OSP RP z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwa od 2006 roku. Wiele ochotniczych straży pożarnych dysponuje sprzętem, w tym samochodami zakupionymi z dofinansowaniem z NFOŚiGW. Podsumujmy ostatnie lata naszej współpracy.
Efekty są znaczące, bo przez ostatnich dziewięć lat dofinansowaliśmy zakup 344 lekkich, średnich i ciężkich samochodów dla OSP.

/.../

Obok działalności stricte ratowniczej ochotnicze straże pożarne podejmują także rozmaite inicjatywy na rzecz podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, w tym edukacyjne, na które pozyskują środki z różnych źródeł. Czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma obecnie program, który mógłby wesprzeć takie inicjatywy?
Tak. Oferujemy specjalny program finansowy, wspierający szeroko pojętą edukację ekologiczną. Każdego roku dofinansowujemy najlepsze projekty wyłonione w ramach konkursów ogłaszanych przez fundusz. Informacje o naborach wniosków zawsze podajemy do publicznej wiadomości.

/.../

W numerze grudniowym „Strażaka” informowaliśmy o ciekawym nowym programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej adresowanym do lokalnych społeczności. Czy konkurs będzie powtarzany?
Pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy konkurs „Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska”. Pilotażowo przeznaczyliśmy 5 mln zł na najlepsze projekty grupowe.

/.../

Ochotnicze straże pożarne ze względu na swą specyfikę są zmuszone do poszukiwania środków finansowych na swoją działalność i co się z tym wiąże, bardzo przemyślanego gospodarowania finansami oraz oszczędzania. Dlatego od pewnego czasu przyglądamy się alternatywnym źródłom energii. NFOŚiGW oferuje program PROSUMENT, na czym on polega, czy mogą z niego skorzystać także nasze stowarzyszenia?
Program zachęca osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do inwestowania w odnawialne źródła energii związane z produkcją energii elektrycznej i energii cieplnej. Dzięki niemu, łącząc oferowaną przez NFOŚiGW dotację wraz z pożyczką, możemy w 100 procentach pokryć koszty budowy instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, kotła na biomasę ‒ możliwości jest wiele i w PROSUMENCIE każdy może skorzystać z  rozwiązania indywidualnego.Cały wywiad można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2015.

Obrazy
fot. Dorota Pardecka

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry