Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak (fot. Dorota Pardecka)
Rycerze Floriana to my!
Wielu ludzi obawia się nieznanych zagrożeń, a dla strażaków są one inspiracją do działania i organizowania się – mówi Waldemar Pawlak.

Z prezesem Zarządu Głównego Związku OSP RP rozmawia Dorota Pardecka.

Dlaczego tak wielu ludzi angażuje się w działalność ochotniczych straży pożarnych?
Od zawsze jedną z fundamentalnych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie zagrożenie żywiołem ognia było bardzo odczuwalne. Wydawać by się mogło, że dziś nie jest to już bardzo ważne, ale ostatnie święta pokazały, że strażaków potrzebowano w wielu miejscach.

/.../

Jakie zatem nowości pojawiły się w OSP w XXI wieku?
Z jednej strony to najnowocześniejsza technika. Samochody ratowniczo-gaśnicze z bardzo zaawansowanym wyposażeniem. Z drugiej wyposażenie osobiste ‒ mundury, buty, hełmy, w których spotykamy unikalne technologie. Ponadto nowe formy aktywności, takie jak Centra Kształcenia na Odległość, internetowy system OSP, pierwsze statki powietrzne w OSP (wiatrakowiec w OSP Baranów). Straże zawsze były tradycyjnie nowoczesne.

/.../

Czego nowego w 2015 roku możemy się spodziewać w działaniach społecznych?
Jest nowa inicjatywa strażaków z Ustronia Morskiego podjęta przez Poselski Zespół Strażaków i panią minister spraw wewnętrznych przyznająca zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne dla strażaków ochotników poszkodowanych podczas działań ratowniczych lub szkolenia.

/.../

W ubiegłym roku media donosiły o kilku dramatycznych wydarzeniach z udziałem młodych ludzi. Czy straż może być pomocna w ograniczeniu podobnych zagrożeń?
Jednym z poważnych problemów dotykających młodzież, ale także starsze pokolenie są różne formy depresji. Działalność ochotniczych straży pożarnych poprzez włączanie do różnych form aktywności może poprawić jakość naszego życia.

/.../

Można zatem powiedzieć, że przekazując 1% podatku od dochodów osobistych na wybraną OSP, poprawiamy swoje bezpieczeństwo?
To najlepszy sposób na poprawę naszego bezpieczeństwa, ale także wzmocnienie wspaniałej społecznej aktywności ludzi w naszym środowisku.

 

Cały wywiad można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 1/2015.
Obrazy
Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak (fot. Dorota Pardecka)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry