Strażacy z Polski i Słowacji podczas pokazu z ratownictwa technicznego (fot. Archiwum KM PSP Nowy Sącz)
Współpraca ponad granicą
Po przemianach 1989 roku jednostki straży pożarnej zlokalizowane przy granicy Polski i Słowacji nawiązały ścisłą współpracę w różnych dziedzinach.

Mija piętnaście lat od nawiązania formalnej współpracy pomiędzy Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu i Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych w Starej Lubowni na Słowacji. Podpisane w listopadzie 2000 roku w Mniszku nad Popradem porozumienie przewidywało nie tylko wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy zarządami powiatowymi, ale także współpracę pomiędzy poszczególnymi ochotniczymi strażami pożarnymi z powiatu nowosądeckiego i Starej Lubowni. Podpisane porozumienie było bodźcem dla wielu jednostek z Polski i Słowacji do nawiązywania współpracy również na płaszczyźnie kulturalnej, sportowej i towarzyskiej.

/.../

Wieloletnia współpraca strażaków ochotników z nowosądecczyzny oraz Starej Lubowni została zauważona przez władze powiatu nowosądeckiego. W związku z tym w marcu 2012 roku sporządziły wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Słowacką na projekt „Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej powiatu nowosądeckiego oraz Starej Lubowni”. Wszystko dlatego, że największym problemem występującym na obszarze pogranicza polsko-słowackiego jest zagrożenie powodziowe, które niesie z sobą graniczna rzeka Poprad.

/.../

O projekcie i współpracy sądeckich strażaków ze strażakami ze Starej Lubowni znów zrobiło się głośnio pod koniec października 2014 roku. A to za sprawą przyznanej nagrody, gdyż polsko-słowacki program ochrony przeciwpowodziowej zdobył pierwsze miejsce w konkursie „Najlepszy Samorządowy Projekt Międzynarodowy Małopolska 2014”.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 1/2015.
Obrazy
Strażacy z Polski i Słowacji podczas pokazu z ratownictwa technicznego (fot. Archiwum KM PSP Nowy Sącz)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry