gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz (fot. Dorota Pardecka)
Nowe zadania dla OSP
Rozmowa Doroty Pardeckiej z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem.

Panie Komendancie, jakie cele udało się osiągnąć i jakie zadania wypełnić w roku 2014, a co jeszcze przed nami?
Sukcesywnie doposażamy i rozwijamy krajowy system ratowniczo-gaśniczy. W 2011 roku przygotowaliśmy pierwszą analizę potencjału ratownictwa ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG, aby dokonać diagnozy stanu naszego przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych w kilku komponentach. Na tej podstawie określiliśmy plan rozwoju jednostek będących w KSRG, przyjmując pierwsze założenie, że wszystkie muszą być przygotowane do prowadzenia działań gaśniczych w przypadku pożarów w przestrzeniach zamkniętych.

/.../

Przypomnijmy również, że zmieniły się warunki przyłączania OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
W tej kwestii całkowicie zmieniliśmy podejście. W tym roku weszło w życie bardzo ważne rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 15 września 2014 roku w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

/.../

Od ponad trzech lat trwają prace mające na celu formalne uregulowanie działań związanych z ochroną obywateli, które praktycznie wykonują jednostki KSRG oraz OSP spoza systemu, a teoretycznie są przypisane niedziałającej, choć finansowanej ze środków budżetowych Obronie Cywilnej. W kwietniu Rada Ministrów przyjęła „Program Ratownictwa i Ochrony Ludności 2014‒2020” o czym, na łamach „Strażaka”, poinformował podsekretarz stanu w MSW Stanisław Rakoczy. W dokumencie nie ma jednak mowy wprost o Obronie Cywilnej, czy zatem program zakłada jej wyeliminowanie?
Założenie programu jest jednoznaczne ‒ krajowy system ratowniczo-gaśniczy przejmie zadania również z zakresu ochrony ludności. Dziś odpowiadamy za sferę reagowania związaną z ratownictwem. Ale bardzo często wykonywaliśmy i wykonujemy również funkcję związaną z tzw. ochroną ludności, czyli udzielamy doraźnej pomocy osobom poszkodowanym. W tym zakresie zwiększy się rola oraz uprawnienia KSRG.

/.../

Panie Komendancie, jakie cele stają przed nami w roku 2015?
Przede wszystkim otwiera się przed nami nowa perspektywa finansowa kluczowa dla nas i ochotniczych straży pożarnych. Dla OSP będą środki przede wszystkim z Regionalnych Programów Operacyjnych.

/.../

Będzie to także rok intensyfikacji szkoleń dla ochotniczych straży pożarnych. W roku 2015 położymy nacisk na objęcie systemami szkolenia wszystkich OSP i wyeliminujemy sytuacje, gdzie komendanci powiatowi mówią, że mają za mało kadry dydaktycznej, a ochotnicy nie mogą się doczekać na kursy.

 

Cały wywiad można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 12/2014.

Obrazy
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz (fot. Dorota Pardecka)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry