Udar mózgu - zagrożenie dla zdrowia i życia

Według statystyk w Polsce średnio co 8 minut ktoś doznaje udaru mózgu. Jest on też najczęstszą przyczyną trwałej niesprawności u osób powyżej czterdziestego roku życia.

Zapadalność na udar mózgu w Polsce wynosi 177 na 100 tys. dla mężczyzn i 125 na 100 tys. dla kobiet. Fakt ten klasyfikuje nasz kraj na średnim poziomie europejskim, natomiast niepomyślnie przedstawiają się wskaźniki umieralności chorych z udarem mózgu. Śmiertelność ta wynosi 106 na 100 tys. mężczyzn oraz 79 na 100 tys. kobiet i stanowi jeden z najwyższych wskaźników w Europie, nie posiadając przy tym cech istotnego trendu o charakterze spadkowym. Jeszcze mniej pomyślnie w Polsce wygląda sprawa niepełnosprawności u osób, które przeżyły udar, dotyczy ona bowiem aż około 70 proc. chorych, w krajach rozwiniętych zaś poniżej 50 proc. chorych.

/.../

Według definicji WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) jest to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem objawów ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu, które utrzymują się (jeśli nie spowodują wcześniej zgonu) dłużej niż 24 godziny i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa.

/.../

Jednym z możliwych stanów, z jakim może się spotkać ratownik, jest niezaliczany przez WHO do udarów, ale powstały w wyniku ostrej niewydolności krążenia mózgowego, przemijający napad niedokrwienny (TIA, transient ischemic attack). Polega on na przemijającym ogniskowym zaburzeniu funkcji neurologicznych spowodowanym przemijającym, ostrym niedokrwieniem mózgu. Jego obraz kliniczny jest niemal identyczny jak udar mózgu, jednak objawy kliniczne wycofują się w czasie krótszym niż 24 godziny.

/.../

Postępowanie ratunkowe zawsze rozpoczyna się od upewnienia się w kwestii bezpieczeństwa, a następnie kontrola ABC. Kluczowym jest tu również dokładny wywiad (SAMPLE) w celu określenia godziny wystąpienia pierwszych objawów udaru (najlepiej co do minuty).Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 12/2014.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry