fot. Łukasz Grzella
Pożarniczy Staż Szkoleniowy PSWW HALLER w OSP KSRG Wiśniowa
Od 17 do 19 października br. na terenie OSP KSRG Wiśniowa odbył się Pożarniczy Staż Szkoleniowy Polskiego Systemu Walki Wręcz HALLER.

Staż rozpoczął się apelem podczas którego wciągnięto flagę państwową na maszt i odegrano hymn państwowy. Uczestnicy zajęć w ramach kompanii zostali podzieleni na plutony i podlegające im drużyny.

Cykl szkoleniowy obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne: zapoznanie ze sprzętem pożarniczym, pierwszą pomoc medyczną, ratownictwo drogowe, taktykę rozwijania linii wężowych, ćwiczenia ratownictwa wysokościowego, musztra i psychofizyka. Nie zabrakło także nocnych alarmów.

Szkoleniowcami w trakcie stażu byli oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, strażacy ochotnicy z OSP KSRG Wiśniowa, OSP KSRG Osobnica oraz oficerowie, podoficerowie i żołnierze Wojska Polskiego (m.in. z 21. Batalionu Dowodzenia z Rzeszowa).

Na zakończenie stażu odbył się uroczysty apel z udziałem władz Gminy Wiśniowa oraz przedstawicieli powiatowych władz z OSP i Państwowej Straży Pożarnej. Podczas apelu wyróżniono najbardziej zaangażowanych i zmotywowanych uczestników zajęć.

Warto zaznaczyć, że uczestnicy stażu wszystkie zajęcia włącznie z dojazdem i powrotem do swoich miejscowości, noclegiem i wyżywieniem mieli nieodpłatnie. W stażu wzięło udział 150 osób ze szkół o profilu mundurowym, członków Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski (m.in. z OSP Stalowa Wola), członków sekcji PSWW HALLER, Związku Strzeleckiego, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, harcerzy oraz żołnierzy Wojska Polskiego.

Staż miał także charakter integracyjny. W sobotę wieczorem odbyło się ognisko na którym pieczono kiełbaski. Ludzie z całego kraju nawiązywali znajomości, wymieniali się uwagami i doświadczeniami. Należy podkreślić, że tak dobra i profesjonalna organizacja Stażu to przede wszystkim zasługa strażaków z OSP KSRG Wiśniowa, a szczególnie dwóch osób: Naczelnika OSP Wiśniowa druha Rafała Borkowskiego i Wiceprezesa druha Piotra Cioska, który był także Komendantem Stażu.

Pożarniczy Staż Szkoleniowy PSWW HALLER odbył się pod honorowym patronatem Waldemara Pawlaka Prezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Andrzeja Szlęzaka Prezydenta Stalowej Woli dzięki któremu ten Staż w takiej formule mógł się odbyć.
Obrazy
przesu
fot. Łukasz Grzella
fot. Łukasz Grzella
fot. Łukasz Grzella
fot. Łukasz Grzella
fot. Łukasz Grzella
fot. Łukasz Grzella
fot. Łukasz Grzella
fot. Łukasz Grzella
przesu

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry