Prezes ZOGm. ZOSP RP w Wojniczu Wiesław Solak przekazuje nowy sztandar druhom z OSP Wojnicz (fot. Lech Pyzik)
145 lat OSP Wojnicz
Jednostka otrzymała nowy samochód rozpoznawczo-ratowniczy i została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu (gm. Wojnicz, pow. tarnowski) powstała w 1869 roku. Każdy, kto wstępował w jej szeregi, otrzymywał płaszcz, sukienny mundur wyjściowy, mundur płócienny, hełm szeregowca oraz pas skórzany, krawat, czapkę i odznakę. Dowódcę wyposażano dodatkowo w hełm komendanta. Sprzęt gaśniczy, jakim dysponowali na początku swojej działalności druhowie, był bardzo skromny. Składał się z toporków, konewki, linki, latarek, okularów chroniących przed dymem, ręcznej pompy na czterech kołach, beczkowozu, osek, drabin i sznurów.

/.../

W 1997 roku OSP Wojnicz została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i doposażona w dodatkowy sprzęt ratowniczy. W 2010 roku pozyskano samochód mercedes i wymieniono bramy garażowe na nowoczesne i w pełni zautomatyzowane.
W związku z pojawianiem się nowych zagrożeń zarówno na terenie Wojnicza, jak i powiatu tarnowskiego Zarząd OSP podjął na zebraniu uchwałę o utworzeniu Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego, która obecnie posiada wykwalifikowanych ratowników wysokościowych i dysponuje specjalistycznym sprzętem.
Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu liczy 50 członków czynnych.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2014.

 
Obrazy
Prezes ZOGm. ZOSP RP w Wojniczu Wiesław Solak przekazuje nowy sztandar druhom z OSP Wojnicz (fot. Lech Pyzik)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry