Pytamy, co z tym KRUS-em?
Sprawdzamy, co się z nim dzieje z projektem zmian w prawie dot. strażaków ochotników ubezpieczonych w KRUS, a automatycznie przenoszonych do ZUS.

Od ubiegłego roku kierowcy samochodów uprzywilejowanych OSP będący rolnikami ubezpieczonymi w KRUS, zatrudniani przez gminy za symboliczne stawki na umowach-zlecenie, są automatycznie przenoszeni do ZUS. Tym samym tracą kapitał zgromadzony w KRUS i ciągłość ubezpieczenia, a w efekcie często znaczną część świadczeń emerytalnych. Przez kilka lat Związek OSP RP wskazywał, że konieczne są zmiany w przepisach, które temu zapobiegną. Bezskutecznie. Gdy mleko się rozlało, udało się zmobilizować polityków do stworzenia projektu zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Niestety, utknął on w Sejmie. Sprawdzamy, co się z nim dzieje. Oto, jak przedstawia się cała sytuacja.

/.../

Sprawa dotyczy nie tylko strażaków ochotników, ale wszystkich rolników ubezpieczonych w KRUS, którzy podpisują umowę cywilnoprawną. Władze Związku od dawna wskazują, że konieczne są zmiany w przepisach, tak by, w największym uproszczeniu, kapitał ubezpieczonych gromadzony latami w KRUS nie był zamieniany na groszowy w ZUS.

/.../

‒ Jeśli rolnik zawrze umowę-zlecenia, będąc na przykład strażakiem i z tytułu tej umowy podlega ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, to KRUS ma obowiązek ustawowy wyłączyć taką osobę z ubezpieczenia – wyjaśnia Janina Pszczółkowska i przyznaje, że jest to istotny problem, ponieważ umowy te często opiewają na niewysokie kwoty i wówczas podstawą do emerytury są składki liczone od tych niskich kwot.

/.../

Na szczęście rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada rozwiązanie abolicyjne. Jak będzie wyglądało postępowanie KRUS, jeśli zapis ten wraz z ustawą zostanie przyjęty?Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 8/2014.

Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry