Wyjeżdżają do akcji już od 100 lat

OSP w Lipnicy Dolnej obchodziła okrągły jubileusz.

Podczas sobotnich obchodów jubileuszu 100-lecia lipnickiej Ochotniczej Straży Pożarnej medale i odznaczenia otrzymało kilkanaście zasłużonych na rzecz jednostki osób - informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Do OSP w Lipnicy Dolnej (pow. bocheński) należy 26 druhów.

- Przez te sto lat zmieniło się bardzo dużo, zarówno w organizacji pracy strażaków, ich wyszkoleniu, jak i pod względem wyposażenia w niezbędny sprzęt. Jedno co pozostało niezmienne to zaangażowanie ludzi w spieszeniu innym na ratunek. W momencie, kiedy zawyje kur to strażak zostawia swoje rodziny, zostawia swoje sprawy po to, aby jechać do tych, co tej pomocy potrzebują - powiedział w trakcie uroczystości członek Zarządu Stanisław Sorys, jednocześnie wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanisław Sorys zaznaczył, że samorząd województwa wspiera pracę strażaków ochotników m.in. poprzez program „Małopolskie Remizy”. - Co roku przeznaczamy kilka milionów złotych na modernizację remiz, które nierzadko są nie tylko miejscem stacjonowania sprzętu i przygotowywania się strażaków do akcji, ale też ośrodkami kultury i rozwijania różnych talentów. Skorzystała na tym także remiza w Lipnicy Dolnej - podkreślił Stanisław Sorys.

Dzięki takiej pomocy z Urzędu Marszałkowskiego i gminy Lipnica Murowana udało się gruntownie wyremontować obiekt, który będzie teraz lepiej służył strażakom i mieszkańcom. newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry