Fot. Dorota Pardecka
Rewolucja czy ewolucja?
Podczas warsztatów opiekunów przedstawicieli MDP podejmowano zagadnienia istotne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych we władzach i na walnych zebraniach OSP. Rekrutacja do straży w przedszkolach. Certyfikaty dla placówek oświatowych współpracujących z OSP. Kosmiczna odpowiedzialność i tytaniczna praca idealnych opiekunów MDP. To ważniejsze tematy poruszane podczas warsztatów zorganizowanych w Małopolsce.

„Strażak” otrzymał zaproszenie do udziału w Małopolskich Warsztatach Opiekunów i Przedstawicieli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które 12 kwietnia odbyły się po raz pierwszy. Organizatorem przedsięwzięcia był Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Krakowie, przy czym rolę gospodarza pełniła OSP w Woli Batorskiej (pow. wielicki), która podjęła w swojej siedzibie uczestników tego spotkania oraz zaproszonych gości.

/.../

Wiceprezes ZOW ZOSP RP Woj. Małopolskiego i przewodniczący Komisji ds. Młodzieży Władysław Kucharski powitał zebranych i przekazał życzenia od prezesa Edwarda Siarki oraz starosty wielickiego Jacka Juszkiwicza. Przedstawił również najważniejsze dane liczbowe dotyczące OSP i MDP w Małopolsce.

/.../

Wiceprezes oraz przewodnicząca Komisji ds. Młodzieży i Sportu Zarządu Głównego Związku OSP RP Teresa Tiszbierek wyraziła uznanie dla pracy z młodzieżą w województwie, a corocznie organizowane zloty młodzieżowych drużyn pożarniczych z całego województwa określiła mianem wzorcowych.

/.../

Teresa Tiszbierek podkreśliła też, że warto, aby członkowie MDP powyżej 16. roku życia byli wybierani, wchodzili w skład władz OSP i uczestniczyli w walnych zebraniach. Uczyli się odpowiedzialności i czuli się pełnoprawnymi członkami wspólnoty. Ważne jest też, by członkowie władz OSP spotykali się z członkami MDP i rozmawiali z nimi o sprawach straży.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2014.

Obrazy
Fot. Dorota Pardecka

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry