Uhonorowany dh Zenon Bodys (Fot. Stefan Todorski)
Zasłużył na wawrzyn
Druh Zenon Bodys zdobył „Wawrzyn dla najaktywniejszego sołtysa”.

Z druhem Zenonem Bodysem spotkałem się kilka dni po jego powrocie z Brukseli. Wycieczka do Parlamentu Europejskiego była jedną z nagród za zwycięstwo w konkursie „O Wawrzyn – najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo w subregionie siedlecko-ostrołęckim” w kategorii „Wawrzyn dla najaktywniejszego sołtysa”.

Aktywność druha Zenona przekładająca się na rozwój i bezpieczeństwo wsi Niwiski (gm. Mokobody, pow. siedlecki, woj. mazowieckie) nie mogła budzić wątpliwości i zasłużyła na wyróżnienie. Człowiek ten funkcję sołtysa pełni w swojej miejscowości nieprzerwanie już przez czterdzieści dwa lata. Przez tyle samo lat działa w tamtejszej OSP.

/.../

Wieloletniej społecznej pracy i licznych dokonań tego działacza nie da się w skrócie opisać. Do scharakteryzowania więc tej szczególnej postaci wykorzystamy opinie i podziękowania, jakie skierowane zostały wraz z wnioskiem o nagrodę do kapituły konkursu „O Wawrzyn – najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko-ostrołęckiego” zorganizowanego z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego i posła na Sejm RP Krzysztofa Borkowskiego, pod honorowym patronatem ówczesnego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby oraz marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

/.../

Rada sołecka sięga pamięcią do czasów znacznie odleglejszych. Przypomina, że sołtys w ich sołectwie, w ciągu 42 lat urzędowania, podejmował znacznie więcej działań i do tego zawsze trafnych.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2014.


Obrazy
Uhonorowany dh Zenon Bodys (Fot. Stefan Todorski)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry