Spotkanie strażaków ochotników z Dolnego Śląska i Saksonii było okazją do rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu plastycznego, a także omówienia wspólnych przedsięwzięć na rok bieżący (Fot. Lech Lewandowski)
Dolny Śląsk i Saksonia
Współpraca strażaków ochotników z Dolnego Śląska i Saksonii rozwija się już od kilku lat.

Ochotnicy z Dolnego Śląska i Saksonii już od sześciu lat działają wspólnie, ponad granicami, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i podnoszenia kwalifikacji swoich i strażackiej młodzieży. Przykładem młodzieżowej integracji może być międzynarodowy konkurs plastyczny „Dolny Śląsk – Saksonia”.

W 2008 roku, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o nawiązaniu współpracy pomiędzy strażakami OSP z Dolnego Śląska i ich kolegami z Saksonii.

/.../

Jak przypomina dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Dolnośląskiego Andrzej Łabentowicz, uzgodniono wówczas, że nadrzędnym celem tej współpracy jest tworzenie, przy wsparciu dolnośląskiego ZOW ZOSP RP i Związku Straży Pożarnej Saksonii, systemu ochronnego i bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych.

/.../

Jednym z przykładów praktycznej realizacji postanowień porozumienia o współpracy jest przeprowadzony już po raz piąty międzynarodowy konkurs plastyczny „Dolny Śląsk – Saksonia”. Podobnie jak w latach ubiegłych tematem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży z obu krajów bezpiecznych zachowań.

/.../

Pobyt delegacji saksońskich strażaków we Wrocławiu był jednocześnie okazją do kolejnego, dorocznego spotkania roboczego poświęconego omówieniu wspólnych kontaktów na rok bieżący. Liczne przedsięwzięcia będą miały miejsce zarówno na terenie województwa dolnośląskiego, jak i Saksonii.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 4/2014.
Obrazy
Spotkanie strażaków ochotników z Dolnego Śląska i Saksonii było okazją do rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu plastycznego, a także omówienia wspólnych przedsięwzięć na rok bieżący (Fot. Lech Lewandowski)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry