Fot. Robert Nowak
Turniej OTWP w Tymbarku
Wyłoniono tymbarskich finalistów gminnego etapu OTWP.

Pisemny test pozwolił wyłonić po pięciu finalistów gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbył się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku. 

‒ Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej ‒ powiedział druh Zbigniew Kaptur, komendant oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku podczas otwarcia konkursu. Dodał, że w szczególności służy on popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy pisemny test składający się z 40 pytań pozwolił wyłonić po pięciu finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali na pięć wylosowanych pytań. Dwie najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej reprezentować będą gminę Tymbark (pow. limanowski) w eliminacjach szczebla powiatowego.

Komisji sędziowskiej przewodniczył st. kpt Krzysztof Hybel z KP PSP w Limanowej. Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Tymbarku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, OSP Tymbark oraz druh Dariusz Molek, który przygotował pytania konkursowe. Nagrody  zwycięzcom wręczali: wójt gminy Tymbark Lech Nowak, st. kpt. Krzysztof Hybel, st. kpt. Robert Janczy z KP PSP w Limanowej oraz druh Zbigniew Kaptur. Fundatorami nagród byli: Rada Ochrony Walk i Męczeństwa w Warszawie, IPN w Warszawie oraz MOT Kraków. Smaczny posiłek dla uczestników turnieju ufundował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku.

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe:
1. Julia Surdziel, SP Piekiełko
2. Alicja Kaptur, SP Tymbark
3. Albert Smoroński, SP Piekiełko
4. Filip Klimek, SP Piekiełko
5. Patrycja Nowak, SP Piekiełko

Gimnazja:
1. Dominik Chudy, Gimnazjum Piekiełko
2. Monika Rybka, Gimnazjum Tymbark
3. Małgorzata Giza, Gimnazjum Tymbark
4. Kinga Sobczak, Gimnazjum Tymbark
5. Kacper Zwierczyk, Gimnazjum Tymbark

Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Krzysztof Krupa
2. Mateusz Szloch
3. Szymon Krzeptowski
4. Sebastian Chyc
5. Konrad Sopata
‒  wszyscy uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku.
Obrazy
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry