W mundurze na walne zebranie członków OSP

Czy na walnym zebraniu OSP obowiązuje mundur wyjściowy?

Otrzymaliśmy list od czytelnika o następującej treści: Witam, proszę o pomoc w znalezieniu kompetentnej osoby, która potwierdzi, czy na walnym zebraniu OSP obowiązuje mundur wyjściowy (bez sznura galowego) i czy orkiestra też ma uczestniczyć w mundurach wyjściowych. Z góry dziękuję.

Walne Zebranie członków OSP, zgodnie z §21 pkt 1 projektu „Statutu wzorcowego ochotniczej straży pożarnej” wydanego przez Zarząd Główny ZOSP RP dnia 15 grudnia 2003 r., jest najwyższą władzą OSP. Walne Zebranie powinno być szczególnym wydarzeniem w życiu każdego Stowarzyszenia.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2014.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry