XX-lecie Orkiestry Dętej OSP Gać 9.08.2009 (Fot. Mieczysław Kowal)
25 lat orkiestry dętej OSP Gać
Orkiestra dęta OSP Gać istnieje już ćwierć wieku. Do tej pory dała już ponad pół tysiąca koncertów.

Orkiestra dęta OSP Gać zagrała już ponad 560 koncertów. Miała okazję występować nie tylko na Ukrainie i we Francji, ale także podczas pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski oraz uroczystości z okazji jego 80. urodzin.

Na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci (pow. przeworski, woj. podkarpackie) działa społecznie orkiestra dęta, która w tym roku będzie obchodziła jubileusz 25-lecia swojej działalności. Na początku zespół składał się z kilkunastu osób. Aktualnie tworzy go 39 muzyków. Prezesem zespołu jest Stanisław Zając (s. Józefa), kapelmistrzem i tamburmajorem Stanisław Zając (s. Ignacego), a kierownikiem ‒ Dariusz Homa.

Od lipca 2001 roku wraz z orkiestrą występują grupy taneczne dziewcząt z Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci, których opiekunem jest Lucyna Skawina. Tancerki to uczennice i absolwentki Zespołu Szkół w Gaci, a ich choreografem i opiekunem jest obecnie druhna Paulina Głąb.

Zespół w swoim repertuarze posiada nie tylko utwory klasyczne, ale także religijne, ludowe, marszowe, rozrywkowe i filmowe. Muzycy najczęściej koncertują na terenie swojej gminy przy okazji ważnych uroczystości religijnych,  państwowych oraz imprez kulturalnych. Ich nieprzeciętny talent został doceniony przez jury na wielu konkursach. Formacja systematycznie bierze udział w powiatowych, wojewódzkich i regionalnych przeglądach orkiestr dętych organizowanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których zajmuje czołowe miejsca. Publiczność miała okazję oklaskiwać muzyków podczas Ogólnopolskich Festiwali Strażackich Orkiestr Dętych OSP w latach 1997, 2003, 2005 i 2007.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu artystycznym orkiestry było współtworzenie oprawy muzycznej dwóch pielgrzymek do Polski papieża Jana Pawła II (Rzeszów 1991 rok i Krosno 1997 rok). Zespół ma także za sobą występ na  koncercie strażackich orkiestr dętych „Strażacy Ojcu Świętemu”, który odbył się w Wadowicach w 2000 roku z okazji 80. urodzin Karola Wojtyły. Artyści swoim talentem uświetnili również IV, V i VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę.

We wrześniu 2007 roku w ramach „Wymiany kulturalnej Polska – Ukraina’’ zespół nawiązał współpracę ze społecznymi organizacjami kulturalnymi działającymi na terenie obwodu lwowskiego na Ukrainie: Polską Szkołą Średnią nr 3 w Mościskach i tamtejszym Towarzystwem Kultury Polskiej, Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Drohobyczu i Lwowską Organizacją Ochotniczych Straży Pożarnych. „Wymiana kulturalna Polska – Francja” w 2012 roku zaowocowała nawiązaniem współpracy ze stowarzyszeniem „ACED METALLIA” działającym w Noyelles-Godault koło Lille (Francja). W czasie obydwu wyjazdów zagranicznych zespół prezentował swój dorobek artystyczny, promując nie tylko swoją miejscowość, gminę, Podkarpacie i ZOSP RP, ale przede wszystkim Polskę.

W ostatnim czasie zespół koncertował m.in. w Rzeszowie przy okazji Wojewódzkich Obchodów Święta Niepodległości uroczystości z okazji 11 listopada.

Materialnie grupę wspierają władze samorządowe, a szczególnie wójt gminy Gać, Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci oraz przychylni sponsorzy i sympatycy popularyzacji polskiej kultury muzycznej.
Obrazy
przesu
Mościska, Ukraina 21.09.2007 (Fot. Mieczysław Kowal)
Mościska, Ukraina 21.09.2007 (Fot. Mieczysław Kowal)
50 lat kapłaństwa Ojca Zdzisława Cwykla 23.06.2013 (Fot. Mieczysław Kowal)
Klasztor w Licheniu, występ 13.07.2013 (Fot. Mieczysław Kowal)
Noyelles-Godault Francja 30.06.2012 (Fot. Mieczysław Kowal)
Ogrod Saski Warszawa 12.07.2013 (Fot. Mieczysław Kowal)
XX-lecie Orkiestry Dętej OSP Gać 9.08.2009 (Fot. Mieczysław Kowal)
przesu

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry