Fot. Dorota Pardecka
Padły ważne deklaracje
Przedstawiciele rządu poinformowali o proponowanych zmianach w prawie istotnych dla strażaków ochotników.

Na spotkaniu wigilijnym z działaczami i kierownictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Państwowej Straży Pożarnej spotkali się: premier rządu RP Donald Tusk, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz, przedstawiciele parlamentu i rządu. Wcześniej odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku oraz narada kierownictwa ZOSP RP i PSP. Wzięło w niej udział trzech ministrów, padły ważne deklaracje.

Ostatnie w 2013 roku posiedzenie Zarządu Głównego Związku OSP RP odbyło się 10 grudnia w auli Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Tradycyjnie uczestniczyli w nim członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego, prezesi oraz dyrektorzy ZOW ZOSP RP.

/.../

Następnie odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Głównej PSP z władzami oraz działaczami Związku OSP RP. Wzięli w niej udział m.in.: minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, komendanci szkół pożarniczych i kapelani.
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił zebranym informację dotyczącą stanu zaawansowania prac nad zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany w zapisach ustawy dotyczą m.in. kierowców OSP, będących rolnikami ubezpieczonymi w KRUS, zatrudnianych przez gminy za „symboliczne stawki”, co skutkowało automatycznym przeniesieniem ich ubezpieczenia z KRUS do ZUS i utratą składek opłaconych w KRUS za okres zatrudnienia.

/.../

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk przedstawił informację na temat planów swojego resortu dotyczących wsparcia ochotniczych straży pożarnych.

/.../

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy poinformował z kolei, że prace zakończył Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności.

/.../

Na uroczyste spotkanie wigilijne przybyli m.in.: premier RP Donald Tusk oraz marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, których powitali: prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak oraz komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, który był gospodarzem uroczystości.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 1/2014.
Obrazy
Fot. Dorota Pardecka

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry