Fot. Dorota Pardecka
Strażacki opłatek z premierem i marszałek Sejmu
Przedstawiciele najwyższych władz państwowych i ZOSP RP spotkali się na wspólnym opłatku.

Na uroczystym spotkaniu wigilijnym ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej spotkali się premier Rządu Polskiego Donald Tusk, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Ewa Kopacz, prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak i komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz a także przedstawiciele polskiego parlamentu i rządu.

10 grudnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne poprzedzone posiedzeniem Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz naradą Komendy Głównej PSP z działaczami Związku OSP RP.

Na uroczystość przybyli m.in.: premier RP Donald Tusk oraz marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, którzy złożyli życzenia działaczom Związku OSP RP, strażakom OSP i PSP, a także ich rodzinom. Życzenia wszystkim strażakom złożyli również prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak oraz komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Błogosławieństwa zgromadzonym udzielił biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, JE ks. dr Marek Solarczyk.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: wicemarszałek sejmu Eugeniusz Grzeszczak, wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister sprawiedliwości Marek Biernacki oraz wiceministrowie: obrony narodowej Beata Oczkowicz, spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy, rolnictwa i rozwoju wsi Tadeusz Nalewajk, edukacji narodowej Tadeusz Sławecki a także przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków poseł Krystyna Skowrońska, przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków senator Zbigniew Meres oraz parlamentarzyści.

Uroczyste spotkanie wigilijne poprzedziło posiedzenie Zarządu Głównego Związku OSP RP, w którym uczestniczyli również członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego, prezesi ZOW ZOSP RP oraz dyrektorzy ZOW ZOSP RP.

Podczas posiedzenia Zarządu Głównego Związku OSP RP minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił informację dotyczącą stanu zaawansowania prac nad zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany zapisów ustawy dotyczą kierowców OSP, będących rolnikami ubezpieczonymi w KRUS, zatrudnianymi przez gminy za „symboliczne stawki”, co powodowało automatyczne przejście z ubezpieczenia w KRUS do ZUS i utratę dotychczas opłaconych składek. Minister Kosiniak-Kamysz zapewnił przedstawicieli Związku OSP RP, iż przygotowane zmiany przepisów prawnych obejmą również strażaków ochotników, których wcześniej dotknęło wadliwe prawo. Nie może być tak, że ci, którzy płacili podwójne ubezpieczenie w KRUS i ZUS, są za to karani, choć powinno im się jeszcze za to podziękować – podsumował Prezes Waldemar Pawlak.

Informację dotyczącą realizowanych w CNBOP w Józefowie szkoleń dla Komendantów Gminnych Związku OSP RP w zakresie systemu dopuszczeń w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz znaczenia odbioru i weryfikacji wyrobów wprowadzonych do użytkowania w OSP przedstawiła wice prezes ZG Związku OSP RP Teresa Tiszbierek a redaktor naczelna miesięcznika „Strażak” przedstawiła plany wydawnicze czasopisma na rok 2014. Komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz podsumował działania dotyczące rozwoju krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Obrazy
przesu
Fot. Dorota Pardecka
Fot. Dorota Pardecka
Fot. Dorota Pardecka
Fot. Dorota Pardecka
Fot. Dorota Pardecka
Fot. Dorota Pardecka
Fot. Dorota Pardecka
Fot. Dorota Pardecka
Fot. Dorota Pardecka
przesu

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry