Lubartów: recertyfikacja uprawnień

Strażacy ochotnicy z powiatu lubartowskiego potwierdzili, że posiadają wiedzę potrzebną do ratowania ludzi.

Recertyfikację uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, przeprowadzono w dniach 16-17 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie - informuje portal Lubartow24.pl.

Szkolenie trzech grup poprowadzili ratownicy medyczni pełniący dyżury w Pogotowiu Ratunkowym i posiadający wymagane uprawnienia.

Prowadzenie działań w zakresie ratownictwa medycznego jest jednym z ustawowych obowiązków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotowe szkolenie - po uzyskaniu odpowiednich uprawnień - umożliwia udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Tego typu doskonalenie znacząco wpływa na skuteczność działań ratowniczych.

Po zajęciach w Komendzie Powiatowej PSP egzamin z wynikiem pozytywnym ukończyło w sumie 44 druhów OSP z powiatu lubartowskiego.

 

lubartow24.pl

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry