Fot. Dariusz Różański
Warsztaty doskonalące dla strażaków
Sprawy związane z dostarczaniem wody były głównym tematem warsztatów na terenie Nadleśnictwa Grodziec.

To były ważne i potrzebne warsztaty dla strażaków z powiatu słupeckiego. Na terenie Nadleśnictwa Grodziec pow. koniński w Leśnictwach Stawisko i Zagórów odbyły się ćwiczenia doskonalące w których wzięły udział zastępy strażackie z Komendy Powiatowej PSP w Słupcy oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Orchowa, Ostrowitego, Powidza, Strzałkowa, Kamienia, Lądku i Zagórowa, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym oraz Wojskowa Straż Pożarna w Powidzu. Z ćwiczącymi współpracowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Gniezna, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słupcy, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego z Zagórowa, Nadleśnictwo Grodziec i Ochotnicza Straż Pożarna z Augustynowa. Głównym tematem warsztatów była organizacja punktów czerpania wody, dostarczanie wody na znaczne odległości, korzystanie z sieci hydrantowej, sposoby zasilania samochodów pożarniczych.

Ćwiczenia rozpoczęto od omówienia:
- st. kpt. Bartosz Klich - zastępca komendanta powiatowego PSP w Gnieźnie - zasady i cel przeprowadzenia warsztatów.
- Tadeusz Hyży - przedstawiciel Nadleśnictwa Grodziec - zapoznał strażaków z drogami dojazdowymi i pożarowymi, przedstawił zasady podziału lasu na sektory i ich oznakowanie.

Zostały przygotowane cztery stanowiska ćwiczebne:

1.Organizacja punktu czerpania wody:
- pobór wody z różnych źródeł i miejsc trudnodostępnych; korzystanie z sieci hydrantowej; budowa długiej linii ssawnej z podbiciem ciśnienia; sposoby zasilania samochodów pożarniczych.
2.Budowa układów wężowych:
- sposoby budowy układów wężowych; utrzymywanie żądanego ciśnienia w układzie; zasady i sposoby wyznaczania miejsc dla pomp pośrednich.
3.Gromadzenie wody na terenie akcji:
- sposoby łączenia zbiorników i ich zasilania; organizacja i budowa bufora wodnego; obliczanie efektywności dowozu wody.
4.Przetłaczanie wody w natarciu na pożar:
- ciągłość podawania wody; ustawianie pojazdów przy buforze wodnym; rozwinięcia z samochodu nacierającego.

Wszystkie zastępy strażackie musiały w sposób praktyczny zrealizować zadania zawarte na poszczególnych stanowiskach. Podczas ćwiczeń zostały wypracowane odpowiednie sposoby postępowania, które w chwili wystąpienia rzeczywistego zdarzenia pozwolą na podjęcie prawidłowych i skutecznych działań umożliwiających skuteczną akcję ratowniczo-gaśniczą.

Na miejsce warsztatów przybył Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Zagórowie na czele z zastępcą burmistrza Romanem Kultermanem oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego szefem jest Mariusz Roga - starosta Słupecki. Jego przedstawiciele obserwowali przebieg ćwiczeń poszczególnych zastępów strażackich. Następnie w przygotowanym polowym sztabie kierownicy poszczególnych służb i inspekcji po otrzymaniu wcześniejszym założeń referowali jakie procedury zostały przez nich wdrożone w celu likwidacji występujących zagrożeń.

Po zakończonych warsztatach w sali OSP Augustynów odbyło się szkolenie teoretyczne dotyczące zasad bezpiecznego ścinania drzew oraz dysponowania statków powietrznych do pożarów lasów, które poprowadził Tadeusz Hyży z Nadleśnictwa Grodziec.

Wstępnego podsumowania ćwiczeń dokonał bryg. Sławomir Kaczorkiewicz - komendant powiatowy PSP w Słupcy, jednocześnie zastępca szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powiedział: (...) przeprowadzone warsztaty miały na celu wyrobienie wśród strażaków odpowiednich sposobów postępowania niezbędnych podczas rzeczywistych akcji. Ważne jest szybkie i trafne podjęcie odpowiednich decyzji na miejscu zdarzenia, które przyczynią się do minimalizacji strat pożarowych. Dziękuję wszystkim podmiotom, które pomogły w organizacji ćwiczeń. Stwierdzam, że przygotowane założenia zostały zrealizowane, a nabyte umiejętności można będzie wykorzystać w praktyce.

 
Obrazy
Fot. Dariusz Różański
Fot. Dariusz Różański
Fot. Dariusz Różański
Fot. Dariusz Różański
Fot. Dariusz Różański

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry