Ćwiczenia w terenie (Fot. Paweł Polimirski)
Teoria i manewry
Obserwowaliśmy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który miał miejsce w Turawie.

O sto procent w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba tegorocznych kursów i szkoleń organizowanych przez opolski Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Strażak” w Turawie. Obserwowaliśmy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy ochotników z województwa zachodniopomorskiego.

Celem kursu było przygotowanie strażaków ochotników z jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa, w tym udzielania w miejscu zdarzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
Na strażaków ochotników czekał napięty plan zajęć – w sześć dni, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, mieli zaliczyć 66 godzin lekcyjnych zajęć, z czego większość to ćwiczenia – co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych.

/.../

Z każdym dniem coraz większy nacisk prowadzący kurs kładli na zajęcia praktyczne również na świeżym powietrzu i w nocy. ‒ Organizujemy akcje, gdzie symulujemy zdarzenia masowe, a kursanci poza udzielaniem pomocy muszą najpierw odnaleźć poszkodowanych i m.in. przeprowadzić ich segregację.

/.../

Uczestnicy pytani o ocenę szkolenia doceniali stopniowy sposób wdrażania w kurs, gdzie przez pierwsze dni poszerzali swoją wiedzę, by w kolejnych dniach rozwijać ją w bardziej praktyczny sposób. Na koniec czekał ich państwowy egzamin.

/.../

Kurs KPP odbył się w ośrodku ZOSP RP „Strażak”, który położony jest wśród Borów Turawskich nieopodal Jeziora Wielkiego (jednego z trzech okolicznych sztucznych zbiorników).

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 11/2013.
Obrazy
Ćwiczenia w terenie (Fot. Paweł Polimirski)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry