Tomaszów Lubelski: odprawa szkoleniowa

23 października w Tomaszowie Lubelskim miała miejsce odprawa szkoleniowa prezesów i naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tomaszowskiego.

Tego typu odprawy są organizowane raz na pięć lat, w trakcie jednej kadencji zarządów OSP - czytamy na stronie Państwowej Straży Pożarnej.

Ochotnicze Straże Pożarne są jednym z głównych filarów systemu ratowniczego w Polsce - przypomina autor artykułu. W ciągu roku na terenie powiatu tomaszowskiego OSP uczestniczą w 350-400 zdarzeniach. Działa tu 127 jednostek, z czego 19 należy do KSRG. Biorą one udział w akcjach podczas m.in. anomalii pogodowych, gdy konieczne okazuje się zaangażowanie znacznych sił i środków w poszczególnych obszarach kraju.

Ciężar finansowania jednostek OSP spoczywa głównie na barkach samorządów. W powiecie tomaszowskim przeznaczyły one w br. na ten cel około 1,2 miliona złotych. Ponadto samorządy współfinansują zakupy samochodów ratowniczych, sprzętu specjalistycznego, czy utrzymanie strażnic OSP.

Program odprawy szkoleniowej zawierał referaty na tematy takie jak m.in.:

  • stan organizacyjny OSP w powiecie tomaszowskim
  • realizacja zadań ochrony przeciwpożarowej przez samorządy powiatu tomaszowskiego
  • współpraca PSP i OSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
  • rola prezesa i naczelnika w życiu jednostki OSP
  • podstawowe zadania prewencyjne w działalności OSP
  • regulamin umundurowania i uroczystości pożarniczych

W spotkaniu udział wzięli m.in.:
Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności st. bryg. Dariusz Marczyński, V-ce Wojewoda Lubelski i V-ce Prezes ZOG ZOSP RP Marian Starownik, przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego w Lublinie mł. bryg. Zenon Pisiewicz, członek honorowy ZOG ZOSP RP i były Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Zamościu płk w st. spocz. Mieczysław Skiba, przedstawiciele powiatu na czele ze Starostą Tomaszowskim Janem Kowalczykiem, przedstawiciele samorządów miast gmin oraz gmin z terenu powiatu.

Odprawę, poprowadzoną przez Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Stanisław Kielecha, zorganizowali: Samorząd Powiatowy, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tomaszowie Lubelskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim
W spotkaniu uczestniczyło 260 osób. newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry