Tymbark: ćwiczyła Obrona Cywilna

Drużyna Wykrywania i Alarmowania w Tymbarku ćwiczyła na mapach walkę z zagrożeniami.

Fot. Robert Nowak

17 października 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku przeprowadzono trening Drużyny Wykrywania i Alarmowania (DWA) w Tymbarku w ramach powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.
Drużyna dowodzona przez Mieczysława Kęskę na mapie UTM nanosiła zdarzenia kryzysowe, które wystąpiły na terenie gminy Tymbark i analizowała podjęcie działań w celu minimalizacji zagrożenia dla ludności i środowiska naturalnego. Informacje przekazywała do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Limanowej.
Scenariusz treningu opracowało Starostwo Powiatowe w Limanowej - Wydział Zarządzania Kryzysowego. Było ono głównym organizatorem treningu.

Jak powiedział Mieczysław Kęska, komendant drużyny wykrywania i alarmowania w Tymbarku, celem treningu było doskonalenie:

  • umiejętności w zakresie wykrywania i rozpoznawania zagrożeń przez drużynę wykrywania i alarmowania
  • sposobów pozyskiwania, przetwarzania i analizowania informacji o zagrożeniach
  • oceny sytuacji oraz prognozowania jej rozwoju przez DWA
  • umiejętności wypracowania wniosków i procedur postępowania do decyzji Szefa Obrony Cywilnej Gminy
  • opracowywania informacji i meldunków dla Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Limanowej

Mieczysław Kęska prowadził również szkolenie z zakresu pracy na mapach UTM dla młodzieży z organizacji proobronnej Strzelec w Tymbarku.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry