Fot. Robert Nowak
Ćwiczenia służb ratowniczych
Scenariusz ćwiczeń, które odbyły się 10 października w Podłopieniu (pow. limanowski), zakładał, że o godz. 15.30 w budynek szkoły podstawowej uderzy samochód.

Założono, że w wyniku zderzenia auto zablokowało główne wyjście ewakuacyjne ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu. Naruszona została konstrukcja budynku oraz uszkodzone instalacje.
Dyrektor szkoły zarządziła ewakuację uczniów oraz poinformowała służby ratunkowe i wójta gminy Tymbark - Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W chwili zdarzenia w okolicy wyjścia znajdowały się dzieci. Zostały one poszkodowane wskutek wypadku. Nauczyciele starali się udzielić im pomocy.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP zadysponowało do działań jednostki OSP z terenu Gminy Tymbark oraz uczniów klas pożarniczych tymbarskiego Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku i członków organizacji proobronnej Strzelec w Tymbarku.

Scenariusz ćwiczeń opracował st. kpt Wojciech Frączek z KP PSP w Limanowej, nauczyciel klas pożarniczych w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku. Jak mówi, głównym celem było doskonalenie współdziałania jednostek OSP w gminie Tymbark, klas pożarniczych i tymbarskiego Strzelca oraz praktyczne sprawdzenie poziomu wyposażenia i wyszkolenia zastępów do działań w akcjach ratowniczo-gaśniczych w ramach systemu zarządzania kryzysowego.

Jak powiedział druh Zbigniew Kaptur, komendant oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku i jednocześnie kierownik ćwiczenia, cele operacyjne ćwiczeń w Podłopieniu to:

  • Sprawdzenie systemu alarmowania jednostek OSP z terenu gminy Tymbark
  • Doskonalenie współpracy z zarządcą obiektu w zakresie właściwego rozpoznania oraz określenie priorytetów działań
  • Doskonalenie współdziałania między jednostkami OSP oraz określenie hierarchii dowodzenia
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratownictwa technicznego
  • Doskonalenie umiejętności ratowników w zakresie prowadzenia ewakuacji i przeszukania budynku
  • Organizowanie ewakuacji osób oraz mienia z budynku
  • Sprawdzenie posiadanego sprzętu i jego przydatności do działań
  • Współpraca ze służbami porządkowymi

Obserwatorami ćwiczeń byli: wójt gminy Tymbark Lech Nowak, st. kpt Robert Janczy z Komendy Powiatowej PSP w Limanowej, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tymbarku Kazimierz Dziadoń oraz prezes honorowy tymbarskich strażaków Stanisław Poczynek.

Działania jednostek ratowniczych oraz organizacji współdziałających - klas pożarniczych i tymbarskiego Strzelca zostały wysoko ocenione przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.
St. kpt Robert Janczy poinformował, że w ostatnim szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego na terenie powiatu limanowskiego najlepszy wynik osiągnęła Ochotnicza Straż Pożarna w Podłopieniu, co potwierdziło się przy pozorowanej akcji uwalniania poszkodowanych z samochodu. Po raz kolejny dyrektor Szkoły Podstawowej w Podłopieniu Jolanta Sopata w ramach ćwiczeń przeprowadziła praktyczną ewakuację dzieci i personelu szkoły.

Gospodarz gminy Tymbark Lech Nowak podziękował wszystkim strażakom i osobom biorącym udział w ćwiczeniach za profesjonalizm w prowadzeniu działań ratowniczych  oraz troskę o sprzęt i wyposażenie poszczególnych jednostek OSP.

- Bardzo ważnym elementem szkoleniowym jest organizacja tego typu ćwiczeń na terenie gminy Tymbark w ramach zarządzania kryzysowego - mówi druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny ZOSP RP w Tymbarku i jednocześnie kierownik ćwiczeń. - Każdorazowo do ćwiczeń włączamy młodzież z klas pożarniczych i organizacji proobronnej Strzelec w Tymbarku. To młodzież jest nadzieją na dalszy rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - kontynuuje. 10 października dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu zorganizowano też praktyczne szkolenie z zakresu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Scenariusze ćwiczeń opracowywane przez st. kpt Wojciecha Frączka zawsze stawiają przed ratownikami duże wyzwania i możliwości realizacji różnorodnych epizodów działań - kończy Zbigniew Kaptur.
Obrazy
przesu
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak
Fot. Robert Nowak
przesu

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry