Szkolenie z ratownictwa technicznego

Kilkunastu strażaków z powiatu białogardzkiego doskonaliło się w wykorzystywaniu specjalistycznego sprzętu.

Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są coraz częściej dysponowane do zdarzeń, gdzie samodzielnie prowadzą działania ratownicze. Każda jednostka OSP w KSRG posiada na swoim wyposażeniu specjalistyczny sprzęt, który służy do ratowania życia osób zakleszczonych w pojazdach i likwidacji innych zagrożeń towarzyszących wypadkom drogowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu druhów ochotników powiatu białogardzkiego, KP PSP w Białogardzie postanowiła zorganizować trzydniowe szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.
W dniach 5, 6 i 13 października 2013 roku, 17 strażaków z jednostek OSP: Daszewo, Karlino, Kowalki, Pomianowo, Rogowo, Sadkowo i Stanomino uczestniczyło w zajęciach, których celem było zdobycie umiejętności i uprawnień do prowadzenia działań z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej.
Podczas zajęć teoretycznych, druhowie zapoznali się z budową pojazdów samochodowych, budową i zastosowaniem hydraulicznych urządzeń ratowniczych oraz metodami uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach. Poznawali sposoby organizacji akcji ratownictwa technicznego na drogach i w innych zdarzeniach.
W części praktycznej uczestnicy na karoseriach pojazdów doskonalili techniki ratownicze stosując różne metody uwalniania osób zakleszczonych.

Zajęcia zakończono pisemnym egzaminem wiedzy i praktycznym z umiejętności wykorzystania technik ratowniczych. Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali egzamin.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry