10 lat orkiestry dętej i klubu sportowego

Jubileusz orkiestry dętej i Ludowego Klubu Sportowego „Strażak” działających przy OSP w Sośnicy był doskonałą okazją do wspomnień i wręczenia odznaczeń.

Zanim rozpoczęła się oficjalna część uroczystości, której obchody zaplanowano na stadionie LKS „Strażak” w Sośnicy (gm. Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackie), zaproszeni goście wzięli udział w mszy św. Następnie uczestników spotkania powitał prezes ZOM-Gm. ZOSP RP w Radymnie i jednocześnie wójt gminy Radymno Stanisław Ślęzak. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie pamiątkowych pucharów prezesom: LKS „Strażak” Andrzejowi Gerczakowi i orkiestry dętej Bogdanowi Świdrowi.

/.../

Uchwałę o powołaniu orkiestry dętej przy OSP w Sośnicy podjęto w 2003 roku na walnym zebraniu sprawozdawczym OSP. Dzięki pomocy finansowej wójta gminy Radymno uzupełniono brakujące instrumenty i zakupiono umundurowanie. Na początku zespół liczył 16 osób. W 2009 roku założono „Stowarzyszenie Orkiestra Dęta”. Posiadając osobowość prawną, zespół przystąpił do konkursu na obsługę uroczystości gminnych i wygrał.

/.../

Podczas uroczystości prezes ZOP ZOSP RP w Jarosławiu Stanisław Górski, w asyście komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Piotra Białego wręczył medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2013.Komentarze:


Do krwi ostatniej...

Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry