Druhny przy sztandarze

Jak strój obowiązuje druhny z pocztu sztandarowego?

Bardzo cenię sobie Wasze pismo i zawarte w nim artykuły, szczególnie te dotyczące ceremoniału, zasad pisanych i niepisanych obowiązujących wśród strażaków. Bardzo zainteresował mnie artykuł dotyczący sztandarów. W artykule tym zabrakło mi jednak informacji, co z druhnami przy sztandarze. Czy mogą być, jeśli tak, jaki obowiązuje strój, czy może być jedna druhna, czy koniecznie powinny być dwie lub nawet trzy, czy zamiast czapki może być użyta rogatywka jako nakrycie głowy? Bardzo proszę o odpowiedź, gdyż jako druhna jestem bardzo zainteresowana tym tematem, w szczególności redagując gazetkę naszej straży (OSP Chełmce woj. wielkopolskie). Sama nie chciałabym popełnić gafy, a Wasze pismo jest dla mnie nieodzowną pomocą i skarbnicą wiedzy.


Dziękujemy za słowa sympatii. Przy powstawaniu rubryki „Ceremonialno-mundurowe dylematy” przyjęto regułę, że odpowiedzi w niej będą krótkie i zwięzłe. Proszę zatem o wybaczenie. Zgodnie z rozdziałem IX pkt 50 obowiązującego w Związku OSP RP od 21 czerwca 2012 roku nowego Regulaminu sztandarów poczet sztandarowy mogą tworzyć druhowie lub druhny. Poczet może być również mieszany (układ M+K+M lub K+M+K). Poczty sztandarowe OSP i oddziałów Związku OSP RP zestawiać można tylko ze strażaków, którzy są pełnoletni i posiadają przeszkolenie podstawowe. Członkinie pocztu sztandarowego powinny zawsze występować w ubiorze galowym.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 9/2013.Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry