Tajne dane dotyczące strażaków

Nadzór budowlany odmawia druhom z Lanckorony-Łaśnicy dostępu do istotnych dla nich akt.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach nakazał rozbiórkę remizy OSP w Lanckoronie-Łaśnicy. Decyzję uzasadniono położeniem budynku na terenie osuwiska - informuje Dziennik Polski.

 

Strażacy twierdzą, że remiza nie jest zagrożona. Chcieli poznać szczegóły decyzji PINB. Urząd odmówił im jednak wglądu do dokumentów. W tej sytuacji druhowie postanowili złożyć do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez PINB. Ochotnicy z OSP w Łaśnicy powołują się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej i zapisy Konstytucji RP.

- To, co zrobił Nadzór Budowlany, to skandal - powiedział dziennikowi Krzysztof Chorąży, prezes OSP Łaśnica i radny gminy Lanckorona. Dodał, że przecież 42 ochotników wraz z rodzinami nadal mieszka na tym terenie i ma prawo wiedzieć o decyzjach administracji dotyczących ich życia i zdrowia.

 

Strażacy zażądali udostępnienia map, ekspertyz itp. dotyczących terenu osuwiska. Nie twierdzą, że niebezpieczeństwo jest nierealne (w 2010 r. deszcze spowodowały w gminie Lanckorona przemieszczanie się ziemi), ale chcą poznać ustalenia urzędu.

PINB w Wadowicach odmówił jednak udzielenia informacji. Decyzję tę uzasadnił brakiem podstawy prawnej oraz nie wykazaniem szczególnie ważnego interesu publicznego.
Ponadto urząd stwierdził, iż żądana informacja została przetworzona, a udzielenie odpowiedzi na pytania będzie zbyt pracochłonne i zmusi urzędników do przejrzenia 58 tomów akt. Funkcjonariusze PINB musieliby też usunąć dane osobowe postronnych osób i dopiero wtedy sporządzić kserokopie materiałów.

 

Decyzję PINB zaskarżono do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które ją uchyliło i nakazało ponownie rozpatrzyć sprawę. Niestety problem nie został rozwiązany. - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego od wydania 8 marca decyzji SKO do dziś nie rozpatrzył ponownie naszego wniosku o wgląd z pisma - stwierdza Krzysztof Chorąży.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry