Wiktor Białecki
Bracia strażacy
Częścią historii OSP we Włocławku są losy braci z rodziny Białeckich.

/.../

Włocławska straż pożarna założona została 11 lipca 1874 roku jako Stowarzyszenie Straży Ogniowej Ochotniczej we Włocławku. Już od roku 1861 czyniono usilne starania, by działania w walce z pożarami były skuteczniejsze, zarówno w mieście, jak i w okolicy Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie). Oficjalna nazwa Włocławska Ochotnicza Straż Pożarna (WOSP) ustalona została na podstawie ustawy zatwierdzonej przez generała gubernatora w Warszawie 20 listopada 1878 roku.

W 1881 roku WOSP liczyła już 194 członków czynnych i 285 honorowych, przy ogólnej liczbie mieszkańców Włocławka wynoszącej 11 tys. 24 osoby. W XX wieku, a szczególnie w okresie międzywojennym nastąpił znaczny rozwój tej straży w zakresie sprawności działania i wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy. W wieloletniej historii jednostki godnym odnotowania i ciekawym wydaje się fakt przynależności do niej w I połowie XX w. czterech braci z rodziny Białeckich: Wiktora (1879–1925), Józefa (1882–1957), Stefana (1891–1952) i Edmunda (1896–1955).

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2013.

 
Obrazy
Wiktor Białecki

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry