Druhowie z Goręczyna podsumowali 2012 rok

W budynku OSP w Goręczynie miało miejsce zebranie sprawozdawcze ochotniczej straży.

Jak informuje Gazeta Kartuska na swojej stronie internetowej w spotkaniu uczestniczyli, oprócz strażaków ochotników i młodzieży z jednostki OSP, zaproszeni goście - m.in. Edmund Kwidziński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, Iwona Formela i Janusz Bystron - radni powiatowi, Marian Kryszewski, wójt gminy Somonino, Mirosław Socha, radny gminy Somonino i Roman Stenka, komendant gminny.

Jako pierwszy głos zabrał prezes jednostki dh Andrzej Ustowski. Podsumował on miniony 2012 rok. Wspomniał turnieje, uroczystości, kursy i szkolenia. Mówił także o uzyskaniu dotacji w wysokości ponad 60 tys. zł.
Prezes podziękował komendantowi wojewódzkiemu PSP Andrzejowi Rószkowskiemu, komendantowi powiatowemu PSP Edmundowi Kwidzińskiemu, księdzu proboszczowi Hubertowi Kitowskiemu, radnym powiatowym - Iwonie Formeli i Januszowi Bystronowi i wójtowi Marianowi Kryszewskiemu za dotychczasową współpracę na rzecz jednostki. Szczególne podziękowania skierowane zostały do firmy Sombud - Irena i Mirosław Sochowie. Dzięki niej zakupiono zestaw nagłaśniający.

Sprawozdanie z działalności operacyjnej jednostki złożył naczelnik jednostki dh Błażej Plichta. Przypomniał, że OSP w Goręczynie w 2012 roku wzięła udział w 76 akcjach.
Sukcesy odnosiły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych sześć drużyn z Goręczyna zajęło I miejsce. Dało im to prawo udziału w zawodach powiatowych.
Z kolei zdobycie na szczeblu powiatowym I, II i III miejsca, uświadomiło pozostałym - mówił naczelnik - że goręczyńska straż jest najbardziej konkurencyjną i przyjazną jednostką dla młodzieży.

Podczas zebrania podjęto uchwałę o nadaniu druhom Grzegorzowi Sobiszowi, Franciszkowi Paweli i Stanisławowi Szymańskiemu godności członka honorowego.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały nagrody za zdobycie wysokich miejsc w zawodach sportowo - pożarniczych na szczeblu powiatowym.

Krótkie sprawozdanie z działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Goręczynie. złożył prezes Klubu - dh Ryszard Szymański.

Głos zabrali także zaproszeni goście. Wysoko ocenili oni działalność goręczyńskich strażaków ochotników i członków MDP.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry