(autor: Ireneusz Ścibiorek)
Społeczeństwo liczy na profesjonalistów
Obecność w składzie jednostki operacyjno-technicznej, ukończenie kursu lub szkolenia nie wystarczą, aby zostać profesjonalistą.

Wyzwania, przed jakimi stają strażacy, wymagają dużej wiedzy i doświadczenia. Dlatego ochotnicy, poza udziałem w kursach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, powinni doskonalić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w ćwiczeniach i organizując we własnym zakresie zbiórki szkoleniowe.

Dzisiejsze pożarnictwo ochotnicze to typowa działalność społeczna członków ochotniczych straży pożarnych. Ludzie ci poprzez swoje zaangażowanie oraz uczestnictwo w życiu miejscowych społeczności sprawiają, że OSP spełniają ważną rolę w systemie bezpieczeństwa lokalnego. Ale czego my oczekujemy od strażaków ochotników?

Największe zadania czekają członków jednostek operacyjno-technicznych stanowiących filar każdej OSP. To właśnie ta grupa wybranych, wyselekcjonowanych osób, spełniających odpowiednie warunki zarówno zdrowotne, jak również wiekowe odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców w swoich miejscowościach. Jednak samo wejście w skład JOT i wybór do „elitarnej” grupy strażaków to nie wszystko, to dopiero mały krok w kierunku profesjonalizmu oraz spełniania nadziei pokładanych w ochotniczych strażach pożarnych przez obywateli.

/.../

Nawiązując do wcześniej poruszonej sprawy koncentracji, ćwiczeń i inspekcji, warto nadmienić, że strażacy OSP poprzez druhów naczelników powinni zwracać uwagę na potrzebę przeprowadzenia ćwiczeń oraz zgłaszać propozycje założeń tematycznych. Warto spróbować realizować koncentracje gminne i ćwiczenia OSP, wykorzystując obiekty i miejsca na terenie miast i gmin, gdzie jednostki mają swoje siedziby.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 3/2013.

 
Obrazy
  (fot. Ireneusz Ścibiorek)

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry