(autor: Czesław Kosiba)
Czytelnicy pytają
Jak należy eksponować baretki i order? Jakie dystynkcje należą się druhom po ustąpieniu z funkcji? Na te pytania odpowiada Czesław Kosiba.

Eksponowanie baretek i odznak 

Czytelnik z województwa małopolskiego prosi o wyjaśnienie następującej sprawy: W paragrafie 28 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta RP z 10 listopada 1992 r. (Dz.U. nr 90, poz. 452) napisane jest, że łącznie z baretkami można nosić na lewej piersi jedną pełną odznakę orderu lub odznaczenia. W tym przypadku odznakę orderu lub odznaczenia nosi się na wysokości pierwszej baretki, przykrywając ją do połowy. Czy w takim przypadku nosi się na szyi Złoty Znak Związku, czy nie należy go zakładać? 

Rzeczywiście jednym z miejsc do eksponowania orderów i odznaczeń z baretkami jest lewa pierś mundurowej kurtki. Są jednak ordery i odznaczenia, które zakłada się na szyję poniżej węzła krawata (np. Złoty Znak Związku OSP RP czy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski). Wydaje się więc logiczne, że można je eksponować również w wersji z baretkami.

/.../

Jakie dystynkcje po ustąpieniu z funkcji?

Gdy byłem zastępcą naczelnika, miałem prawo do noszenia dystynkcji z dwoma gwiazdkami. Przed wyborem na funkcję nie miałem munduru wyjściowego i nie zwracałem uwagi na dystynkcje. Ze względów zdrowotnych zrezygnowałem z funkcji oraz wystąpiłem z zarządu. Jaką dystynkcją powinienem obszyć pagony munduru, bo wiadomo, że galon z czapki muszę odpruć – pyta jeden z czytelników.

Zgodnie z rozdziałem III § 4 pkt 3 obowiązującego w Związku OSP RP od 2000 roku regulaminu umundurowania członkowie OSP, zarządów i komisji rewizyjnych oraz funkcyjni oddziałów ZOSP RP mają prawo do noszenia dystynkcji odpowiadających najwyższej z pełnionych funkcji.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 3/2013.

 
Obrazy
  (fot. Czesław Kosiba)
  (fot. Czesław Kosiba)
  (fot. Czesław Kosiba)

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry