Walne zebranie
Statut, uchwały, wybór władz - co zrobić, żeby OSP funkcjonowała sprawnie?

Rozpoczynamy cykl mówiący o funkcjonowaniu organów kierujących pracami OSP i kontrolujących ich działalność. Przedstawimy, jak zorganizowana jest OSP i dlaczego właśnie tak. Jakie komórki organizacyjne ochotniczej straży muszą zostać powołane, a jakie mogą. 

Od właściwej organizacji naszej OSP może bowiem zależeć nie tylko sprawność jej działania, ale również to, jak będziemy postrzegani przez czynniki zewnętrzne, a co za tym idzie – czy i jak nasza OSP będzie dysponowana (przez PSK) do akcji ratowniczych. 

/.../

Podstawą działania stowarzyszenia ochotnicza straż pożarna jest statut, zazwyczaj oparty na wzorcowym statucie, jaki można znaleźć na przykład na internetowych stronach oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP. Każdy członek OSP powinien znać statut. W praktyce różnie z tym bywa. Zaabsorbowani działalnością ratowniczą często zapominamy, że – mimo iż jesteśmy ochotnikami – obowiązują nas statutowe przykazania, do przestrzegania których zobowiązaliśmy się, składając strażackie ślubowanie. 

/.../

Najwyższą władzą OSP jest – jak w każdym stowarzyszeniu – Walne Zebranie Członków, w którym z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni (nazywani czasem czynnymi), a z głosem doradczym (bez prawa głosowania) także członkowie honorowi i wspierający. Członkowie honorowi i wspierający nie tylko nie głosują, ale także nie mogą być wybierani do władz stowarzyszenia. Nie przewiduje się zebrań delegatów, bo zazwyczaj OSP liczą po kilkudziesięciu członków i nie zachodzi potrzeba wybierania delegatów.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 3/2013.

Obrazy

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry