(autor: Piotr Dzięcielak)
Prymas odwiedził strażaków z Gniezna
Prymas Polski JE ks. arcybiskup Józef Kowalczyk zaszczycił swoją obecnością noworoczne spotkanie strażaków ochotników z Gniezna.

Noworoczne spotkanie odbyło się już po raz trzeci w Szkole Podstawowej Nr 3 im. św. Wojciecha w Gnieźnie.

Miniony rok był dla druhów z powiatu gnieźnieńskiego bogaty w wydarzenia. W trakcie spotkania zostały one podsumowane. Ponadto zajęto się planem pracy ZOP ZOSP RP w Gnieźnie na rok 2013. Plan ten został zaakceptowany.

Tradycyjnie spotkanie opłatkowe było też okazją do podziękowania druhnom i druhom za społeczną - ratowniczą służbę w ubiegłym roku. Medalami, przyznawanymi przez Jacka Kowalskiego, Prezydenta Miasta Gniezna i zarazem prezesa ZOP ZOSP RP w Gnieźnie, wyróżniono:

Medalem Koronacyjnym 

  • dh Ryszarda Szuberta, prezesa OSP Strzyżewo Smykowe

Medalami Milenijnymi 1000-lecia 

  • dh Grażynę Kachniarz, prezesa OSP Trzemeszno
  • dh Tadesza Jakimowicza, prezesa OSP Modliszewo
  • dh Andrzeja Jakubowskiego, prezesa OSP Łubowo 

Puchar przechodni dla najaktywniejszej OSP w powiecie po raz czwarty powędrował do OSP w Modliszewie.

 

Podsumowania pracy oddziału i OSP w 2013 r. w formie prezentacji multimedialnej dokonał dh Waldemar Janusz, sekretarz ZOP.
W minionym roku rozegrano w Witkowie V Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym. Wzięło w nich udział 131 zawodników i zawodniczek z 11 MDP i OSP.
W Trzemesznie zmagali się uczestnicy XIII powiatowych eliminacji OTWP. Laureat I grupy wiekowej zajął II miejsce w eliminacjach wojewódzkich.
Z kolei w Cielimowie zorganizowano powiatowy turniej piłki nożnej MDP ”Strażacki Orlik 2012”, a w Trzemesznie turniej MDP w piłce nożnej halowej.
Gnieźnieńscy druhowie wzięli ponadto udział w wojewódzkim konkursie kronik i zawodach w ratownictwie medycznym. Młodzi stanęli do zawodów MDP CTIF. Mieli też możliwość wyjazdu na obóz MDP w Niemczech.

Miłośnicy śpiewania cieszyli się z organizacji XIV Międzypowiatowego Przegląd Piosenki Strażackiej.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie miały miejsce obchody Dnia Kobiet dla członkiń KDP.
Również w Gnieźnie odbyły się połączone obchody Dnia Strażaka i jubileuszu XX lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

Na terenie powiatu miały miejsce dwa szczególnie ważne dla ochotników jubileusze - 85-lecie istnienia OSP Gołąbki i 80-lecie OSP Żydowo. 

Grupa strażaków z powiatu gnieźnieńskiego zwiedziła Parlament Europejski w Brukseli. Druhowie pojechali także na piknik strażacki na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

Strażacy zajmowali się zabezpieczaniem dróg dojazdowych i strefy kibica podczas „Euro 2012” w Gnieźnie. Zabezpieczali również uroczystości religijne młodzieży na Polach Lednickich. 

Druhowie szkolili się podczas kursów na terenie KP PSP Gniezno oraz ćwiczyli na terenie zakładów dużego ryzyka powstania awarii przemysłowej w Trzemesznie i Palędziu Dolnym (województwo kujawsko-pomorskie), a także na terenie 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
Ponadto na terenie największego w Wielkopolsce ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie po raz pierwszy odbyły się powiatowe warsztaty i zawody w ratownictwie medycznym.

Jednostki OSP z powiatu gnieźnieńskiego wzbogaciły się o 3 samochody operacyjne przekazane przez PSP. Z własnych środków zakupiono łódź motorową i samochód typu bus. Samochód GBA Star 244 przekazało strażakom wojsko.

Gnieźnieńskie podsumowanie zaszczycili swoją obecnością Prymas Polski JE ks. arcybiskup Józef Kowalczyk, Tadeusz Tomaszewski – poseł na Sejm RP, nadbryg. Wojciech Mendelak - Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu, mł. bryg. Marek Wegner – Komendant Powiatowy PSP w Poznaniu, dh Jacek Kowalski – prezes ZOP ZOSP RP w Gnieźnie, dh Andrzej Jankowski – dyrektor zarządu wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu. Przybyli też przedstawiciele władz samorządowych tworzących powiat gnieźnieński, inni zaproszeni goście oraz strażacy i działacze Związku reprezentujący wszystkie gminy powiatu.

 
Obrazy
  (fot. Piotr Dzięcielak)
  (fot. Piotr Dzięcielak)

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry