1% dla Związku

Druhny i Druhowie, do dzieła!

To już drugi miesiąc kampanii 1% i wielka okazja do tego, by zachęcać krewnych, przyjaciół, znajomych, kolegów z pracy i sąsiadów, a także mieszkańców naszych miejscowości, by przekazywali 1% swojego podatku na Związek OSP RP jako organizację pożytku publicznego.

Zgodnie z Regulaminem „1% podatku dla Związku OSP RP”, pieniądze przekazane na Związek OSP RP przez osoby, które uda Wam się przekonać, trafią do Waszych OSP! Aby tak się stało, zachęcony przez Was podatnik, wypełniając PIT, musi wpisać we wskazaną rubrykę 

KRS 0000 116 212 oraz cel szczegółowy, czyli nazwę Waszej OSP.  Warto przypomnieć darczyńcom, że przekazując w ten sposób pieniądze organizacji pożytku publicznego, nie ponoszą żadnych kosztów. Jeśli natomiast nie wskażą żadnej organizacji, ten 1% trafi do budżetu państwa.

Zatem do dzieła! A gra jest warta świeczki, bo toczy się o naprawdę duże pieniądze. Wystarczy spojrzeć na wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2012 roku otrzymały 1% należnego podatku za rok 2011. Oto liderzy*: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – 108 708 266 zł, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” – 13 365 965 zł, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” – 7 522 072 zł. Rekordzistom gratulujemy, szczególnie, że pieniądze te są przeznaczane na szlachetne cele. Warto jednak zauważyć, że na tle takich organizacji, które w skali całego kraju pozyskały najwyższe kwoty z 1%, nasz Związek wypada nienajlepiej, zajmujemy dopiero 22 pozycję, a łączna kwota z 1% należnego podatku przekazana na rzecz Związku OSP RP wyniosła 2 487 918 zł (wg stanu na 31 grudnia 2012 roku). Trzeba też przyznać, że choć powoli, to jednak notujemy tendencję wzrostową. W stosunku do roku poprzedniego pozyskaliśmy o 190 498 zł więcej. Co więcej, wśród naszych OSP są takie straże, którym z 1% udało się już zebrać całkiem znaczące sumy. Na przykład OSP Rybno uzyskało wsparcie na kwotę 47 595 zł (woj. warmińsko-mazurskie), Orkiestra Dęta OSP Białobrzegi (woj. mazowieckie) zebrała 40 642 zł, OSP Wola Pękoszewska (łódzkie) 28 034 zł, OSP Klukowo (podlaskie) 21 023 zł. 

Niestety, zdarza się, że udzielając informacji zachęcanym podatnikom lub wypełniając swój PIT, popełniamy błędy i wówczas pieniądze, które podatnik chciał nam przekazać, nie trafiają do naszej organizacji. O tym, na co należy zwrócić szczególną uwagę, przypomina dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP Jerzy Maciak.

Jakie błędy najczęściej popełniamy, przez które, mimo chęci podatników, pieniądze nie trafiają do naszych OSP?

Najczęściej popełnianym błędem przy wypełnianiu PIT-u jest niewłaściwy wybór lub błędne wpisanie numeru KRS. To musi być numer KRS Związku, a nie OSP, bo to Związek OSP RP jest organizacją pożytku publicznego. Jeśli wpisany zostanie inny KRS, pod którym nie została zarejestrowana żadna organizacja pożytku publicznego, pieniądze przepadają. Często niewłaściwie wskazany jest też cel szczegółowy, na który podatnik przekazuje swój 1% podatku, lub nie zostaje on wpisany w ogóle, a w tej właśnie rubryce powinna znaleźć się poprawnie wpisana nazwa konkretnej OSP. Wystarczy wpisać skróconą nazwę „OSP w……..” i jej dokładny adres najlepiej z kodem pocztowym. To bardzo ważne dla identyfikacji jednostki, wówczas 85 proc. sumy przekazanej przez podatnika dedykowane jest tej właśnie OSP.

A co dzieje się z pozostałymi 15 procentami?

Zgodnie z regulaminem 5 procent tej sumy pozostaje w gestii Zarządu Głównego Związku OSP RP, 5 proc. w dyspozycji oddziałów wojewódzkich, a pozostałe 5 proc. oddziałów powiatowych. Pieniądze znajdujące się w gestii Zarządu Głównego są  dzielone na posiedzeniu Prezydium ZG ZOSP RP pomiędzy ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na remonty i budowy strażnic, zakup sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania dla strażaków. Część jest też przeznaczana na obsługę całej kampanii „1% podatku dla Związku OSP RP”, tj. program do rozliczania zeznań podatkowych PIT, promocję, taką jak: plakaty, publikacje, spoty radiowe i telewizyjne. 

Ilu podatników przekazało 1% swojego podatku na Związek OSP RP w 2012 roku?

Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2011 rok złożyli wnioski i przekazali 1% należnego podatku na rzecz Związku, wyniosła ponad 35 tysięcy. Przy czym pamiętać trzeba, że członków ochotniczych straży pożarnych jest około 700 tysięcy, a samych OSP blisko 17 tys. Można więc powiedzieć, że statystycznie przypada dwóch podatników na jedną OSP, a możliwości są o wiele większe. Wszystko zależy od mobilizacji i pomysłów członków ochotniczych straży pożarnych na to, jak wykorzystać czas kampanii 1%. Sądzę, że gdyby nastąpiła dobra mobilizacja wszystkich naszych członków, moglibyśmy uzyskać z 1% więcej środków, niż otrzymujemy z budżetu państwa.

 

*Podane kwoty to stan na 15 września 2012 roku, który może jeszcze ulec niewielkim zmianom.

 Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry