Komendanci gminni ZOSP RP - zadania i uprawnienia

Na przełomie listopada i grudnia w Ośrodku Szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się szkolenie kandydatów na komendantów gminnych ZOSP RP.

Szkolenie to było oczekiwane od dawna, a jego potrzeba była tym większa, że w wielu gminach, z powodu braku przeszkolonych druhów, funkcję tę pełniły osoby bez wymaganych uprawnień. Poziom kursu był wysoki, dyskusja ożywiona, a wyniki prac egzaminacyjnych bardzo dobre.

Jaka to funkcja

Przypomnijmy, że funkcja komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej została utworzona uchwałą nr 137/24/2005 z 20.10.2005 r. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

/.../

Podstawową funkcją komendanta gminnego jest więc koordynacja przedsięwzięć dotyczących przygotowania ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy do działań ratowniczych i uczestniczenia w tych działaniach. 

/.../

Przyrównując więc zadania komendanta gminnego do struktur PSP, można funkcję tę odnieść do stanowiska naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego komendy powiatowej bądź miejskiej, rozszerzonego o części zadań komórek kadrowych i kwatermistrzowskich.

/.../

W celu umożliwienia realizacji tak szeroko zakreślonych obowiązków, Związek przyznał komendantowi gminnemu pewne uprawnienia. Tak więc może on kierować działaniami ratowniczymi w zakresie, w jakim umożliwiają to obowiązujące przepisy. Problemem jest to, że obowiązujące Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2011 r., nr 46, poz. 239) nie przewiduje komendanta gminnego ZOSP RP jako kierującego jakimikolwiek działaniami ratowniczymi. Zależy to więc od warunków lokalnych i dobrej woli ratowników, co wydaje się konieczne do szybkiego uregulowania. 

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2013.

 Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry