Indywidualne logo OSP

Czy do zatwierdzenia logo OSP wystarczy uchwała zarządu OSP? Czy można wykorzystać w nim herb gminy? Na te pytania odpowiada Dariusz P. Kała.

Interesuje mnie prawne uregulowanie używania indywidualnego logo OSP z elementem charakterystycznym dla danej miejscowości opracowanego dla OSP i później stosowanego w tej jednostce jako element wizerunkowy na bluzach, mundurach itp. Czy takie logo wymaga zatwierdzenia władz wyższych OSP, czy wystarczy uchwała zarządu OSP?

W moim przekonaniu logo jest znakiem wyróżniającym i promującym, i jako takie może być stosowane indywidualnie przez każdą OSP, ponieważ każda jednostka jest zarejestrowana jako stowarzyszenie w KRS. Gdybyśmy jednak chcieli bardziej się zgłębiać w legalizacji logo, czy musi wtedy być uwzględnione w statucie itd.? Czy najlepiej nie szukać dziury w całym oraz nie komplikować sobie życia i  zastosować je zwyczajowo, jako wizerunek tradycyjny? – pyta jeden z czytelników „Strażaka”.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm. – dalej jako u.ppoż.) ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut.


Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 11/2012.Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry