Manewry w lesie

Blisko 150 strażaków uczestniczyło w leśnych manewrach - informuje Komenda Powiatowa PSP w Staszowie.

13 czerwca b.r. na terenie Nadleśnictwa Staszów przeprowadzone zostały ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „Las 2017”. Uczestniczyły w nich siły i środki: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, Kompani Odwodowej Komendanta Powiatowego w Staszowie, wybrane pododdziały Centralnego Odwodu Operacyjnego, Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu, służby leśne (w tym samolot gaśniczy), Policja oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. W ćwiczeniach uczestniczyły sto czterdzieści cztery osoby oraz czterdzieści pojazdów.
 
Głównym założeniem manewrów był pożar lasu na terenie leśnictw Golejów i Wiśniówka na obszarze około siedmiu hektarów.
 
Ćwiczenia pozwoliły na sprawdzenie procedur postępowania służb ratowniczych i służb współdziałających podczas działań ratowniczych związanych z gaszeniem pożaru lasu na dużej powierzchni. Były też doskonałą okazją do sprawdzenia i doskonalenia: dojazdu samochodów gaśniczych do wybranych miejsc na terenie nadleśnictwa, organizacji i budowy punktów czerpania wody, organizacji dostarczania wody na duże odległości (najdłuższa magistrala zasilająca pojazdy gaśnicze podczas ćwiczeń wynosiła ponad 1,6 km), organizacji i pracy sztabu akcji czy sprawdzenia systemu łączności. Ćwiczenia pomogły zwiększyć poziom wyszkolenia ratowników.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry