Prawie każda jednostka z powiatu ma swoją reprezentację na zawody sportowo-pożarnicze MDP; fot. archiwum OSP Dobrodzień
Korzystajmy z dobrych przykładów
Jeszcze jeden argument za tworzeniem komisji do spraw młodzieży.

Warto czerpać z doświadczenia i sposobu działania organizacji zrzeszającej młodzieżowe drużyny pożarnicze w Niemczech. Tamtejsze struktury działają sprawnie nie tylko na rzecz promowania MDP, ale też oferują szeroką i ciekawą ofertę dla nich oraz materiały szkoleniowe dla opiekunów. U nas taką rolę mogą odgrywać komisje do spraw młodzieży.


Na początku stycznia tego roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oleśnie. Podczas tego spotkania prezes Stanisław Belka zaproponował utworzenie przy ZOP Komisji ds. Młodzieży, która ma rozpocząć swoją pionierską działalność w powiecie oleskim.

/.../

Do niedawna nie było mowy o problemach z liczebnością członków w MDP. Młodzi ludzie chętnie angażowali się w działania straży, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie OSP stanowiła często jedyny ośrodek kulturalny i centrum życia wioski. Dziś sprawy mają się zgoła inaczej.

/.../

Na terenie powiatu oleskiego działa 65 ochotniczych straży pożarnych, z czego 19 w KSRG. Brak jest dokładnych danych statystycznych co do liczby członków MDP, ale prawie każda jednostka podczas zawodów odbywających się w systemie CTIF wystawia drużynę młodzieżową.

/.../

Podsumowując, warto uczyć się na przykładach i doświadczeniach sąsiadów, którzy znaleźli swoje rozwiązania. Organizacja DJF wspiera młodzież i jej opiekunów na każdym etapie. Taką funkcję powinny pełnić nasze komisje ds. młodzieży.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2017.
Obrazy
Prawie każda jednostka z powiatu ma swoją reprezentację na zawody sportowo-pożarnicze MDP; fot. archiwum OSP Dobrodzień

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry