Gala Rycerzy Floriana

W uroczystym spotkaniu udział wzięli strażacy, honorowi dawcy krwi oraz goście wspierający działalność OSP.

Jak czytamy w komunikacie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, spotkanie rozpoczęło się 18 lutego bieżącego roku o godz. 18.00 w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce. Uczestniczyli w nim strażacy z terenu Gminy Czarna Dąbrówka, honorowi dawcy krwi, goście oraz osoby wspierające działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Przybyli m.in.: Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz, Komendant Powiatowy PSP w Bytowie mł. bryg Dariusz Kaźmierczak,  Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Andrzej Roda i przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka Tadeusz Gralak.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czarnej Dąbrówce oraz złożenia ślubowania przez nowo wstępujących strażaków, którym asystowała kompania honorowa złożona z druhów reprezentujących wszystkie miejscowe jednostki OSP. Ślubowanie przyjął Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Jan Klasa.
Kolejnym punktem uroczystości było powitanie zaproszonych gości i członków wspierających OSP. W ramach podziękowania za okazane wsparcie każdy otrzymał pamiątkową statuetkę strażaka oraz dyplom członka wspierającego.

Następnie Komendant Gminny OSP dh Andrzej Rusiecki oraz dh Tomasz Malek przedstawili gościom zarys działalności poszczególnych jednostek oraz siły i środki bojowe jakimi dysponują.
Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień zasłużonym druhom. Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczony został dh Damian Michańczyk, a odznaką za 60 lat służby dh Stanisław Dziadosz.

Niespodzianka gali było wręczenie po raz pierwszy „Florianów Strażackich” (NIE są to nagrody związane z konkursem FLORIANY - red.) dla strażaków wyróżniających się w minionym roku.

  • Kategoria „PREZES OSP” – dh Bogdan Sójka OSP Mikorowo
  • Kategoria „Naczelnik OSP” – dh Zdzisław Papinigus OSP Rokity
  • Kategoria „Kierowca OSP” – dh Mirosław Wenta OSP Rokiciny
  • Kategoria „Kultywowanie tradycji OSP” – dh Danuta Toporek OSP Jasień
  • Kategoria „ Aktywny emeryt OSP” – dh Zbigniew Nasfeter OSP Nożyno
  • Kategoria „ Florian Komendanta” – dh Tomasz Szymański OSP Czarna Dąbrówka

Każda z osób wyróżnionych otrzymała pamiątkową statuetkę. Małżonkom strażaków, którzy w sposób szczególny poświęcają swój wolny czas działając bezinteresownie dla dobra jednostek OSP, wręczono kwiaty.
Podziękowania i pamiątkowe listy gratulacyjne otrzymali również przybyli na uroczystość Honorowi Dawcy Krwi.

W organizację i oprawę gali włączyły się stowarzyszenia „Barwy Rokit”, „Cztery Pory Roku”, Zespół Szkół w Rokitach, Zespół Szkół w  Nożynie, Koło myśliwskie „OSTOJA” Mikorowo oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Jak czytamy, w miłej atmosferze i suto zastawionych stołach bawiono się do białego rana.
newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry