2016-11-18 07:00:00

Odprawa dowódców KSRG

16 listopada 2016 roku miała miejsce odprawa kadry dowódczej Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Odprawę na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie prowadził zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk - podała KG PSP. W odprawie uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej PSP wraz z dyrektorem KCKR iOL, zastępcy Komendantów Wojewódzkich PSP i zastępcy Komendantów Szkół PSP odpowiedzialni za sprawy operacyjne, Naczelnicy Wydziałów operacyjnych komend wojewódzkich oraz Dowódcy Wojewódzkich Brygad Odwodowych.

Podczas odprawy poruszano sprawy dotyczące zmian w zasadach organizacji ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego oraz wodno-nurkowego, omawiano projekt zmian rozporządzenia w sprawie Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz propozycje zmian w zasadach organizacji Centralnego Odwodu Operacyjnego. Prezentowano również koncepcję kierowania podczas krajowych ćwiczeń międzywojewódzkich w Opolu i Kielcach.

 

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry