Ćwiczenia "Borownica 2016"

Scenariusz ćwiczeń zakładał m.in. wyciek amoniaku - informuje Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim.

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych z terenu powiatu janowskiego pod kryptonimem "Borownica 2016" odbyły się 4 listopada na terenie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw VF-Concept.

W działaniach udział wzięły cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, dwanaście zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dwa radiowozy Policji, karetki pogotowia szpitalnego oddziału ratunkowego oraz przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, Wydziału Ochrony Środowiska i Logistyki Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń kierownik zakładu omówił proces technologiczny oraz zagrożenia  występujące ze strony amoniaku.
Głównym celem ćwiczeń było rozpoznanie operacyjne zakładu w którym magazynowane jest sześć ton amoniaku, sprawdzenie stanu wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i środki ochrony osobistej, doskonalenie dowodzenia na szczeblu interwencyjnym i taktycznym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno–technicznej sił i środków z podmiotów KSRG z terenu powiatu janowskiego.

Scenariusz zakładał rozszczelnienie instalacji amoniakalnej w wyniku, którego poszkodowanych zostało dwóch pracowników zakładu. Działania ratownicze polegały na ograniczeniu i likwidacji wycieku amoniaku z instalacji oraz udzieleniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Równocześnie prowadzone były działania gaśnicze związane z gaszeniem pożaru w magazynie opakowań.

Po zakończonych ćwiczeniach Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz  Pazdrak dokonał oceny wykonania nałożonych zadań, podziękował za zaangażowanie oraz właściwe utrzymanie stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry