2016-11-08 00:50:49

Doskonalili gaszenie pożarów lasów

Na terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego odbyły się ćwiczenia zgrywające - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.

Manewry odbyły się 3 listopada na terenie Leśnictwa Kopanina wchodzącego w skład Nadleśnictwa Lubartów. Udział brały w nich jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu lubartowskiego. Leśnictwo Kopanina znajduje się w kompleksie leśnym Lasy Kozłowieckie, tworzącym Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Zajmuje powierzchnię 1 tys. 430,01 ha i zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów.

W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie piętnaście zastępów ratowniczo–gaśniczych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie oraz z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego (OSP Kamionka, OSP Kock, OSP Michów, OSP Brzeziny, OSP Jeziorzany, OSP Jamy, OSP Niedźwiada, OSP Nowa Wola, OSP Samoklęski i OSP Wólka Rokicka).
Ponadto w ćwiczeniach brali udział gospodarze terenów, czyli służby leśne Nadleśnictwa Lubartów, Policja oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Głównym celem ćwiczeń manewrowych było doskonalenie taktyki gaszenia pożarów lasów, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy służbami leśnymi a jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz doskonalenie metod dostarczania wody do pożarów.
Podczas manewrów ćwiczono również organizację łączności radiowej na poziomie interwencyjnym, taktycznym i strategicznym.  W trakcie ćwiczeń utworzono sztab, który wspierał działania kierującego działaniami ratowniczymi. Kolejnym celem było sprawdzenie praktycznego przygotowania służb leśnych do działań podczas pożaru zgodnie z opracowanymi sposobami postępowania na wypadek pożaru lasu dla Nadleśnictwa Lubartów. Zadania służb leśnych polegały na wskazaniu obszaru objętego pożarem, wyznaczeniu najkrótszych dróg leśnych prowadzących do punktów czerpania wody i ich właściwe oznakowanie oraz pomoc w sztabie utworzonym specjalnie na potrzeby działań gaśniczych.

Ponadto scenariusz ćwiczeń zakładał ewakuację i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy kierowcy samochodu osobowego, który zderzył się z cysterną na drodze stanowiącej dojazd pożarowy.

Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie mł. bryg. Tomasz Podkański oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów Piotr Kiszczak dokonali oceny ćwiczeń, podziękowali za udział w manewrach, a także ich przygotowanie oraz przeprowadzenie.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry