Ćwiczenia "MESKO" 2016

Organizatorem ćwiczeń był świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale komendanta powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej.

6 października na terenie Zakładów Metalowych „MESKO” S.A. w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzone zostały wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem "MESKO 2016" - informuje KW PSP w Kielcach. Uczestniczyły w nich siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego, a także Zakładowa Służba Ratownicza, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne i inne podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Łącznie w ćwiczenia zaangażowano stu siedemnastu strażaków, trzydzieści trzy pojazdy pożarnicze, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Kielc, Skarżyska-Kamiennej i Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą „Kielce”.

Scenariusz ćwiczeń składał się z trzech epizodów. Pierwszy zakładał, że w budynku Zakładu Utylizacji w wyniku pęknięcia spawu na instalacji zasilającej zakład w amoniak doszło do wycieku niebezpiecznej substancji. Amoniak wyciekał do pomieszczenia ze zbiornikami, a następnie kratkami wentylacyjnymi wydostał się na zewnątrz.

Drugi epizod przewidywał, że w budynku na terenie zakładu, w trakcie zajęć klasy o profilu mundurowym, nieznany mężczyzna umieścił paczkę z niezidentyfikowaną substancją. Paczka uległa uszkodzeniu, wskutek czego wysypał się z niej biały proszek.

Scenariusz ćwiczeń zakładał również, że w budynku produkcyjnym na terenie Zakładów Metalowych „MESKO” S.A. doszło do detonacji materiałów wybuchowych. W wyniku wybuchu zawaliła się ściana i dach części obiektu, w którym przebywali pracownicy zakładu.

Na szczeblu taktycznym działaniami kierował bryg. Marcin Machowski, komendant powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej, natomiast na szczeblu strategicznym dowodził st. bryg. Robert Sabat, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur zawartych w Zewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym Zakładów Metalowych „MESKO” S.A., a także sprawdzenie poziomu przygotowania poszczególnych służb i podmiotów ratowniczych.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry