Sto lat OSP w Oksie

Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Oksie (pow. jędrzejowski) odbyły się 17 lipca - informuje Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków, w której wzięli udział między innymi: wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg. mgr inż. Robert Sabat, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. mgr inż. Paweł Jakubowski, wójt Gminy Oksa Tadeusz Soboń, strażacy i mieszkańcy z terenu gminy Oksa oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmin.

Po mszy nastąpił przemarsz na plac strażacki, gdzie po złożeniu meldunku, jednostka została wyróżniona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a sześciorgu zasłużonym druhnom i druhom wręczone zostały Złote, Srebrne i Brązowe Medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Na koniec uroczystości z ust zaproszonych gości zostały skierowane do strażaków słowa podziękowań, gratulacji oraz życzeń dalszego rozwoju.

OSP w Oksie liczy trzydziestu trzech członków czynnych i dwudziestu sześciu wpierających. Działa przy niej również młodzieżowa drużyna pożarnicza.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry