2014-12-01 00:35:35

Nie ma wzorcowego systemu

Ochrona ludności oraz ratownictwo były głównymi tematami seminarium, które odbyło się 27 listopada w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Przedstawiciele środowisk naukowych, administracji rządowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz organizacji ratowniczych zapoznali się również z wynikami projektu ANVIL. Spotkanie otworzył Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW - poinformował resort na swojej stronie internetowej.

Założeniem projektu ANVIL (Analysis of Civil Security Systems in Europe) było przeprowadzenie badań krajowych w 22 państwach europejskich. Celem badania było porównanie systemów bezpieczeństwa cywilnego w Europie. Projekt pozwolił również na ocenę skuteczności i efektywności tych systemów.

W realizacji projektu ANVIL, finansowanego przez Unię Europejską, uczestniczyło 12 różnych międzynarodowych instytucji badawczych (z Chorwacji, Finlandii, Holandii, Francji, Norwegii, Niemiec, Polski, Serbii, Szwecji Wielkiej Brytanii i Włoch). Polskim partnerem w projekcie był  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt ANVIL realizowany był przez okres 2 lat i zakończył się wiosną 2014 r.

Podczas seminarium, na podstawie wyników badań projektu ANVIL zaprezentowano informacje o sytuacji Polski na tle innych krajów europejskich.  Uczestnicy zapoznali się także z systemowym ujęciem problematyki ochrony ludności, a także przemianami, jakie zachodzą w Europie w tym obszarze. Omówiono również najważniejsze cele Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014 – 2020.

Wyniki badań uzyskane w ramach projektu ANVIL nie potwierdziły zasadności zastosowania reguły „jedno rozwiązanie dla wszystkich” w odniesieniu do bezpieczeństwa cywilnego w Europie. Nie jest zatem możliwe wskazanie wzorcowego systemu.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry