Wiceprezes  ZOW ZOSP RP Woj. Zachodniopomorskiego Lech Szymanowicz przekazuje sztandar prezesowi OSP Kłosów Zdzisławowi Mazurowi (fot. Andrzej Szczepaniak)
Nowy sztandar dla OSP Kłosowo
Uroczystość przekazania nowego sztandaru ufundowanego przez lokalną społeczność została połączona z wręczeniem medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłosowie, (gm. Mieszkowice, pow. gryfiński) powstała w 1948 roku. Założyli ją po drugiej wojnie światowej: Józef Daćko, Michał Hamkało i Józef Kazarko. Jej prezesami byli kolejno: Józef Nazarenko, Paweł Wojciów, Jan Turo, Franciszek Leończyk oraz Zdzisław Mazur, który do dziś kieruje jednostką.

/.../

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została utworzona przy OSP w 1995 roku. Dzięki środkom unijnym wyremontowano świetlicę oraz boks garażowy. Pomieszczenia w remizie zostały ocieplone oraz wyposażone w system grzewczy, co znacznie ułatwia pełnienie służby jesienią i zimą. Strażacy, oprócz działań typowo ratowniczych, biorą czynny udział w wydarzeniach kulturalnych i uroczystościach państwowych.

/.../

Przewodniczący Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru przekazał w imieniu fundatorów akt nadania sztandaru. Wbito również pamiątkowe gwoździe w jego drzewiec oraz dokonano kilku wpisów do księgi pamiątkowej.
Ostatnim punktem spotkania było wręczenie odznaczeń.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2014.
Obrazy
Wiceprezes  ZOW ZOSP RP Woj. Zachodniopomorskiego Lech Szymanowicz przekazuje sztandar prezesowi OSP Kłosów Zdzisławowi Mazurowi (fot. Andrzej Szczepaniak)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry