Fot. Andrzej Szczepaniak
Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Gryfinie
Podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka w Gryfinie wręczono wiele odznaczeń.

Tegoroczne powiatowe obchody Dnia Strażaka – 2014 odbyły się na gryfińskim nabrzeżu, gdzie zgromadzili się strażacy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu gryfińskiego oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością imprezę zaszczycili między innymi: senator Rzeczypospolitej Polskiej - Sławomir Preiss, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP - nadbrygadier Henryk Cegiełka, członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP - dh Stanisław Kopeć, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Szczecinie – dh Lech Szymanowicz, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Gryfinie – dh Wojciech Tessar, komendanci powiatowi i miejscy PSP, powiatowe i gminne władze samorządowe, dyrektorzy i prezesi lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni, delegacja niemiecka z Powiatu Uckermark i Barnim oraz wielu mieszkańców Gryfina i okolic. Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Andrzej Prokopski, który złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości nadbrygadierowi Henrykowi Cegiełce.

Powiat gryfiński tworzy 9 gmin, które łącznie zajmują 1873 km2 powierzchni. Na jego terenie mieszka blisko 84 tys. mieszkańców. W ostatnich latach średnia roczna liczba zdarzeń, do których wzywano strażaków wahała się w granicach tysiąca. Interwencje dotyczyły głównie pożarów upraw rolnych, nieużytków, obszarów leśnych, budynków mieszkalnych, jak również powodzi oraz wypadków komunikacyjnych. Działania ratownicze w powiecie prowadzone są w oparciu o siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz 45 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z których 15 wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Łącznie nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa 63 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszło 700 czynnych strażaków ochotników.

Po okolicznościowym przemówieniu Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie – bryg. Jacka Rudzińskiego wręczono odznaczenia, awanse i wyróżnienia.

Podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Białej Podlaskiej Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki - nadbrygadier Henryk Cegiełka otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. W trakcie uroczystości w Gryfinie nadano również inne odznaczenia.

Srebrną odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali: mł. bryg. Andrzej Prokopski, st. ogn. Krzysztof Karyczak; Brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”: mł. kpt. Jacek Skibiński, st. asp. Andrzej Mularczyk, mł. asp. w st. spocz. Jacek Łojko, st. ogn. w st. spocz. Tomasz Czepiel, st. ogn. w st. spocz. Józef Zioło.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa wyróżniono: mł. ogn. Arkadiusza Pawlika, mł. ogn. Marcina Zielińskiego, dh. Krzysztofa Świerczyńskiego, dh. Ryszarda Machałka;

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: mł. ogn. Michał Kopacki, mł. ogn. Adrian Pałka, mł. ogn. Sławomir Rozenblut, Dietmara Schulze, Barbara Reinhold, Andy Hausler, Dirka Wagner, Anna Gazdecka, Agata Baran, Arkadiusz Łysik, Paweł Mendyk.

Wśród odznaczonych są samorządowcy z powiatów Uckermark i Barnim, którzy wspólnie z naszą komendą przez 3 lata realizowali polsko-niemiecki projekt. Dzięki współpracy kupiono nowoczesny sprzęt, który przez wiele lat będzie służył strażakom po obu stronach granicy do prowadzenia działań ratowniczych.

Podczas uroczystego apelu w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie 4 funkcjonariuszy z naszej komendy otrzymało medale Za Długoletnią Służbę.

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyróżniony został st. ogn. Krzysztof Karyczak.

Wyjątkowym i bardzo ważnym punktem apelu było uroczyste uhonorowanie trzech sztandarów odznaczeniami dla zbiorowości. Za ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej nadano: Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłosowie.

Następnego dnia, podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Stargardzie Szczecińskim, Burmistrz Gryfina - Henryk Piłat oraz dh Andrzej Szczepaniak odznaczeni zostali Złotym Znakiem Związku. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP za długoletnią, aktywną działalność na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Awansowani zostali:

  • na stopień aspiranta - mł. asp. Marek Dudek
  • na stopień ogniomistrza - mł. ogn. Paweł Gałek, mł. ogn. Sławomir Trzópek
  • na stopień młodszego ogniomistrza - st. sekc. Bartosz Azarkiewicz, st. sekc. Piotr Klimczak, st. sekc. Adrian Pałka
  • na stopień starszego sekcyjnego - sekc. Łukasz Kołodziejski
  • na stopień starszego strażaka - str. Wojciech Greguła, str. Sławomir Ignaszak, str. Paulina Tessar, str. Radosław Zybała

Na wyższe stanowiska służbowe mianowano: mł. ogn. Bartosza Azarkiewicza, mł. ogn. Piotra Klimczaka, st. sekc. Michała Kopackiego, st. sekc. Radosława Kubiaka, st. sekc. Piotra Mizińskiego, st. str. Sławomira Ignaszaka i st. str. Artura Skwarzyńskiego.

Komendant Powiatowy wyróżnił nagrodą pieniężną pięciu strażaków oraz jednego pracownika cywilnego za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz szczególne zaangażowanie i osiągnięcia.

Uroczystość zakończyła defilada. Przed trybuną gości, za pocztami sztandarowymi przemaszerowały pododdziały funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie pod dowództwem st. kpt. Sławomira Michalskiego i strażaków ochotników z jednostek OSP działających na terenie powiatu gryfińskiego, pod dowództwem Naczelnika OSP w Sobieradzu druha Mirosława Podolaka.

Po oficjalnych uroczystościach rozpoczął się festyn służb mundurowych. Na nabrzeżu licznie zgromadzili się mieszkańcy Gryfina oraz okolicznych miejscowości, z czego najliczniejszą grupę stanowili najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu. To właśnie dla nich funkcjonariusze przygotowali szereg atrakcji, które miały na celu poprzez zabawę ukazać ich pracę oraz propagować szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Największą popularnością cieszyły się zawody mini Firefighers Combat Challenge, czyli tor przeszkód dla najwytrwalszych strażaków. Dzieci miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w miasteczku rowerowym oraz uzyskania mini karty rowerowej. Najmłodsi z dużym zaangażowaniem brali udział w konkursach sprawnościowych, połowie ryb w basenie p.poż, czy też autochodziku dla maluszków.

Dużym zainteresowaniem dorosłych cieszyły się pokazy sprzętu ratowniczego używanego przez służby mundurowe podczas wypadków drogowych, symulatory dachowania oraz zderzeń samochodów osobowych. Mieszkańcy mieli okazję zobaczyć również pokaz ratownictwa wodnego oraz obserwować jak postępować z poszkodowanym, który uległ wychłodzeniu i podtopieniu. Propagowano też akcję „Cała Polska Biega” w ramach obchodów 90-lecia Lasów Państwowych. Oczywiście wśród uczestników nie mogło zabraknąć strażaków.

Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP serdecznie dziękują służbom biorącym udział w organizacji festynu: Komendzie Powiatowej Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, WOPR-owi, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędowi Żeglugi Śródlądowej oraz Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego.

Podziękowania kierowane są także do wszystkich instytucji i firm, które pomogły w organizacji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Otrzymane wsparcie zapewniło należytą oprawę i rangę organizowanej uroczystości. Jesteśmy wdzięczni za okazane uznanie dla pracy strażaka-ratownika.
Obrazy
przesu
Fot. Andrzej Szczepaniak
Fot. Andrzej Szczepaniak
Fot. Andrzej Szczepaniak
Fot. Andrzej Szczepaniak
Fot. Andrzej Szczepaniak
Fot. Andrzej Szczepaniak
Fot. Andrzej Szczepaniak
Fot. Andrzej Szczepaniak
Fot. Andrzej Szczepaniak
Fot. Andrzej Szczepaniak
Fot. Andrzej Szczepaniak
Fot. Andrzej Szczepaniak
Fot. Andrzej Szczepaniak
przesu

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry